2016-05-11 06:00

2016-05-12 18:14

Rektorn kör över sakkunskapen

KARLSTAD: Ny professor utsedd på universitetet

Åsa Bergenheim, rektor vid Karlstads universitet, har utsett Thomas Blom till professor i kulturgeografi.
Trots att universitetets egna experter anser att han inte håller måttet.

2010 ansökte Thomas Blom, som då var docent, om att bli befordrad till professor i kulturgeografi

Flera utomstående professorer ombads att yttra sig över hans ansökan. De sakkunniga gjorde olika bedömningar om hans lämplighet. Ansökan avslogs.

Försöker igen

Nu försöker han igen.

Universitetet har återigen anlitat utomstående expertis. Gunnel Forsberg, själv professor i kulturgeografi men på Stockholms universitet, tillstyrker.

Men det gör inte den andre sakkunnige, Johan Hultman som är professor på den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Han tycker inte att Thomas Blom uppfyller kraven på vetenskaplig skicklighet som efterfrågas av den som vill bli professor i kulturgeografi.

Avslås

För en månad sedan, den 13 april, behandlades Thomas Bloms ansökan av Anställnings- och befordringsutskottet, ABU, vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

Ett enigt utskott ansåg att Thomas Bloms ansökan skulle avslås.

Den 28 april beslutade rektor Åsa Bergenheim att tillstyrka ansökan. Hon kör över den egna expertis och gör sin närmaste man, prorektor Thomas Blom, till professor.

Går emot

– Jag konstaterar att rektor går emot ett enigt utskott, säger Martin Åberg, ABU:s ordförande.

– Man brukar gå på de sakkunnigas utlåtande, som vi också gjorde i utskottet. Jag känner inte till något fall där man inte har gjort det.

Uppskattas inte

Som myndighetschef kan rektorn ta vilket beslut hon vill. Men det uppskattas inte av alla inom den akademiska världen. Där vill man att kollegorna och fakulteterna prövar vem som är värdig att göra karriär.

– ABU:s förslag är inte det enda underlaget till beslutet. Jag gör alltid en egen bedömning och det är rektor som tar beslut om professorstjänster. Sådant kan man inte delegera, säger Åsa Bergenheim.

Inte ovanligt

Enligt rektor har fem av sju sakkunniga som yttrat sig över Thomas Bloms ansökningar sedan 2010 varit positiva. Och hon hävdar att det alls inte är ovanligt att rektor går emot ABU:s rekommendationer.

– Ett avslag med hänvisning till en egen bedömning hade varit något annat än att bara konstatera att de sakkunniga har olika åsikter, anser hon.

2010 ansökte Thomas Blom, som då var docent, om att bli befordrad till professor i kulturgeografi

Flera utomstående professorer ombads att yttra sig över hans ansökan. De sakkunniga gjorde olika bedömningar om hans lämplighet. Ansökan avslogs.

Försöker igen

Nu försöker han igen.

Universitetet har återigen anlitat utomstående expertis. Gunnel Forsberg, själv professor i kulturgeografi men på Stockholms universitet, tillstyrker.

Men det gör inte den andre sakkunnige, Johan Hultman som är professor på den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Han tycker inte att Thomas Blom uppfyller kraven på vetenskaplig skicklighet som efterfrågas av den som vill bli professor i kulturgeografi.

Avslås

För en månad sedan, den 13 april, behandlades Thomas Bloms ansökan av Anställnings- och befordringsutskottet, ABU, vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap.

Ett enigt utskott ansåg att Thomas Bloms ansökan skulle avslås.

Den 28 april beslutade rektor Åsa Bergenheim att tillstyrka ansökan. Hon kör över den egna expertis och gör sin närmaste man, prorektor Thomas Blom, till professor.

Går emot

– Jag konstaterar att rektor går emot ett enigt utskott, säger Martin Åberg, ABU:s ordförande.

– Man brukar gå på de sakkunnigas utlåtande, som vi också gjorde i utskottet. Jag känner inte till något fall där man inte har gjort det.

Uppskattas inte

Som myndighetschef kan rektorn ta vilket beslut hon vill. Men det uppskattas inte av alla inom den akademiska världen. Där vill man att kollegorna och fakulteterna prövar vem som är värdig att göra karriär.

– ABU:s förslag är inte det enda underlaget till beslutet. Jag gör alltid en egen bedömning och det är rektor som tar beslut om professorstjänster. Sådant kan man inte delegera, säger Åsa Bergenheim.

Inte ovanligt

Enligt rektor har fem av sju sakkunniga som yttrat sig över Thomas Bloms ansökningar sedan 2010 varit positiva. Och hon hävdar att det alls inte är ovanligt att rektor går emot ABU:s rekommendationer.

– Ett avslag med hänvisning till en egen bedömning hade varit något annat än att bara konstatera att de sakkunniga har olika åsikter, anser hon.