2016-05-11 15:49

2016-05-11 15:54

Mikael Lundström (L) ny flygordförande

KARLSTAD: Karlstad Airport får ny styrelse

Mikael Lundström (L) blir ny ordförande i Karlstad Airport.
– Jag ser mig själv mer som en näringslivskille än politiker, säger han.

På torsdag kväll utser kommunfullmäktige den nya styrelsen för Karlstad Airport.

Samtliga ledamöter i den gamla styrelsen ställde sina platser till förfogande i svallvågorna efter Peter Landmarkaffären.

Att ordförande Nina Larsson (L) inte fortsätter stod klart långt innan dess. Hon avsade sig samtliga politiska uppdrag när hon fick ett nytt, civilt arbete förra hösten.

Karlstad Airport har fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ordförande har utslagsröst.

Efter senaste valet gjorde partierna upp om fördelningen av uppdragen i alla nämnder och kommunala bolag.

Liberalerna fick ordförandeposten i Karlstad Airport. Moderaterna fick en ordinarie ledamot och Socialdemokraterna två, inklusive vice ordförandeposten. Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna har varsin suppleant.

Även om inget av partierna än så länge nominerat några kandidater, verkar Karlstad Airports nya styrelse också den enbart bestå av politiker.

– Jag har blivit tillfrågad och accepterat nomineringen, säger Mikael Lundström. Men än är inget bestämt. Först ska partiet säga sitt på onsdag kväll och sedan är det kommunfullmäktige som väljer på torsdag kväll.

– Och jag betraktar mig mer som näringslivskille, fortsätter han. Jag gick med i Liberalerna när jag blev pensionär för 1,5 år sedan.

Mikael Lundström som fyller 64 år på torsdag har en it- och telecombakgrund, bland annat som vd för ett av Telias dotterbolag. Han var också med om att bilda Compare-stiftelsen.

Den gamla flygplatsstyrelsen som nu avgår föreslog en annan sammansättning av ledamöterna i den nya styrelsen. Det gjorde de i en debattartikel i NWT för ett par veckor, då de meddelade att de ställer sina platser till förfogande.

– Sätt samman en styrelse grundat på ett modernt valberedningsarbete med både förtroendevalda och personer med annan bakgrund. Partierna har chansen att lägga prestigen åt sidan för värmlänningarnas bästa, skrev de i en uppmaning till moderbolaget Stadshus AB.

På torsdag kväll utser kommunfullmäktige den nya styrelsen för Karlstad Airport.

Samtliga ledamöter i den gamla styrelsen ställde sina platser till förfogande i svallvågorna efter Peter Landmarkaffären.

Att ordförande Nina Larsson (L) inte fortsätter stod klart långt innan dess. Hon avsade sig samtliga politiska uppdrag när hon fick ett nytt, civilt arbete förra hösten.

Karlstad Airport har fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ordförande har utslagsröst.

Efter senaste valet gjorde partierna upp om fördelningen av uppdragen i alla nämnder och kommunala bolag.

Liberalerna fick ordförandeposten i Karlstad Airport. Moderaterna fick en ordinarie ledamot och Socialdemokraterna två, inklusive vice ordförandeposten. Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna har varsin suppleant.

Även om inget av partierna än så länge nominerat några kandidater, verkar Karlstad Airports nya styrelse också den enbart bestå av politiker.

– Jag har blivit tillfrågad och accepterat nomineringen, säger Mikael Lundström. Men än är inget bestämt. Först ska partiet säga sitt på onsdag kväll och sedan är det kommunfullmäktige som väljer på torsdag kväll.

– Och jag betraktar mig mer som näringslivskille, fortsätter han. Jag gick med i Liberalerna när jag blev pensionär för 1,5 år sedan.

Mikael Lundström som fyller 64 år på torsdag har en it- och telecombakgrund, bland annat som vd för ett av Telias dotterbolag. Han var också med om att bilda Compare-stiftelsen.

Den gamla flygplatsstyrelsen som nu avgår föreslog en annan sammansättning av ledamöterna i den nya styrelsen. Det gjorde de i en debattartikel i NWT för ett par veckor, då de meddelade att de ställer sina platser till förfogande.

– Sätt samman en styrelse grundat på ett modernt valberedningsarbete med både förtroendevalda och personer med annan bakgrund. Partierna har chansen att lägga prestigen åt sidan för värmlänningarnas bästa, skrev de i en uppmaning till moderbolaget Stadshus AB.