2016-05-10 17:48

2016-05-10 19:43

Solkurvor orsakar stopp i tågtrafiken

På grund av solkurovor som bland annat orsakats av värmen står tågtrafiken mellan Degerfors och Laxå stilla. Störningen har pågått sedan 17.30-tiden.
– Det blir förseningar i all tågtrafik, säger Bodil Samuelsson vid Trafikverkets presstjänst.

Tåg både till och från Stockholm kommer att påverkas.

Ersättningsbussar är insatta för den drabbade sträckan.

På grund av ett växelfel i Åmål råder det också förseningar i trafiken mellan Karlstad och Göteborg. Flera tåg kan drabbas av förseningar och ersättningsbussar komma att sättas in även här.

För mer information kan man vända sig till berörda tågbolag.

Tåg både till och från Stockholm kommer att påverkas.

Ersättningsbussar är insatta för den drabbade sträckan.

På grund av ett växelfel i Åmål råder det också förseningar i trafiken mellan Karlstad och Göteborg. Flera tåg kan drabbas av förseningar och ersättningsbussar komma att sättas in även här.

För mer information kan man vända sig till berörda tågbolag.

Solkurva

En solkurva är en lokal utknäckning eller sidoförskjutning av ett spår på grund av solvärmen. Den uppkommer när spåret inte förmår att stå emot krafterna som verkar i spårets längdriktning.

En solkurva kan bero på alltför stora spårkrafter, nedsatt spårstabilitet eller båda delarna. En typisk orsak till nedsatt spårstabilitet är ballastbrist. Enbart solvärmen är sällan den primära orsaken, trots att den har gett utknäckningen dess namn. Den är däremot oftast den utlösande faktorn. Det är vanligt att en solkurva utlöses när ett tåg passerar.

Källa: Trafikverket