2016-05-07 06:00

2016-05-07 06:00

Kommunen svarar på kritiken

SKÅRE: "Vi är i ett väldigt tidigt skede"

Bönderna behöver inte vara oroliga, menar projektledaren Peter Thörn.

– Logistikparken kommer inte påverka lantbruket, säger han.

Logistikparken kommer inte innebära föroreningar, menar kommunens projektledare Peter Thörn.

– Nej. Det är därför vi letar efter verksamhetsmark nära järnvägen, för att få så miljövänliga transporter som möjligt.

Han tillägger:

– Vi är i ett väldigt tidigt skede. Det finns ännu inga formella beslut utan nu för vi dialog med alla berörda parter. Sen får vi se var det landar, säger Thörn.

Han är medveten om att flera markägare är negativt inställda till planerna.

– Men de stora markägarna är positiva, säger Thörn.

I april 2015 enades den politiska majoriteten i kommunen att utreda Ilanda som verksamhetsområde, samt om Gravaleden ska byggas. Just nu arbetar tjänstemännen med ärendet.

– Logistikmässigt har Ilanda ett väldigt bra läge, säger Peter Kullgren (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Men det är inte kommunens mark.

– Vi pekade inte ut något exakt område i uppdraget till förvaltningen, så jag vet inte var de tittar. Rent planmässigt kan vi kolla på vilken mark som helst, men sen måste vi komma överens med de som äger marken. Annars kommer vi inte framåt.

Så en dialog med ägarna är nästa steg?

– Jag vet hur utredarna lagt upp dialogen med markägarna. Politiskt har vi lagt ett initiativ att vi måste ligga i framkant när det gäller ny verksamhetsmark, i det här fallet vid Ilandaområdet.

Vad händer om markägarna inte vill sälja?

– Jag vill inte föregripa någon dialog. Det får vi se.

Lantbruket är rädda att de tvingas lägga ner på grund av föroreningar. Vad säger du om det?

– Okej, ja... Som sagt, vi är i ett väldigt tidigt läge. Politiken har inte pekat ut någonting förutom att vi vill ha mer verksamhetsmark i det området. Nu väntar vi på utredningen som vi beställt.

Logistikparken kommer inte innebära föroreningar, menar kommunens projektledare Peter Thörn.

– Nej. Det är därför vi letar efter verksamhetsmark nära järnvägen, för att få så miljövänliga transporter som möjligt.

Han tillägger:

– Vi är i ett väldigt tidigt skede. Det finns ännu inga formella beslut utan nu för vi dialog med alla berörda parter. Sen får vi se var det landar, säger Thörn.

Han är medveten om att flera markägare är negativt inställda till planerna.

– Men de stora markägarna är positiva, säger Thörn.

I april 2015 enades den politiska majoriteten i kommunen att utreda Ilanda som verksamhetsområde, samt om Gravaleden ska byggas. Just nu arbetar tjänstemännen med ärendet.

– Logistikmässigt har Ilanda ett väldigt bra läge, säger Peter Kullgren (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Men det är inte kommunens mark.

– Vi pekade inte ut något exakt område i uppdraget till förvaltningen, så jag vet inte var de tittar. Rent planmässigt kan vi kolla på vilken mark som helst, men sen måste vi komma överens med de som äger marken. Annars kommer vi inte framåt.

Så en dialog med ägarna är nästa steg?

– Jag vet hur utredarna lagt upp dialogen med markägarna. Politiskt har vi lagt ett initiativ att vi måste ligga i framkant när det gäller ny verksamhetsmark, i det här fallet vid Ilandaområdet.

Vad händer om markägarna inte vill sälja?

– Jag vill inte föregripa någon dialog. Det får vi se.

Lantbruket är rädda att de tvingas lägga ner på grund av föroreningar. Vad säger du om det?

– Okej, ja... Som sagt, vi är i ett väldigt tidigt läge. Politiken har inte pekat ut någonting förutom att vi vill ha mer verksamhetsmark i det området. Nu väntar vi på utredningen som vi beställt.