2016-05-07 06:00

2016-05-07 06:00

Bönder rasar mot logistikpark

SKÅRE: Kritiska mot kommunen

En logistikpark skulle ta död på lantbruket i Grava – det menar flera bönder i området.
Och de är inte villiga att sälja marken till kommunen.
– Inte en millimeter, säger Gustaf Söderberg vid Grava gård.

Karlstads kommun är i behov av verksamhetsmark och utreder just nu möjligheterna att bygga en logistikpark vid Ilandaområdet, väster om väg 62.

Men bönder och markägare i området vill inte att parken blir verklighet.

Kritiska

De är också besvikna på hur kommunen hanterat frågan.

– Det har skötts fruktansvärt dåligt. Vi läste i NWT att det kan bli en logistikpark på vår mark. Kommunen informerar allmänheten genom möten, men inte oss markägare. Vi har fått bjuda in oss själva till mötena, säger Gustaf Söderberg som är driftledare vid Grava gård.

I området odlas bland annat grönsaker, potatis och jordgubbar. Mycket levereras till kommunala verksamheter som skolor och förskolor.

Bönderna menar att en logistikpark skulle ta död på lantbruket i Grava.

– Det blir en hel del avrinning från en logistikpark och det får en fruktansvärt stor miljöpåverkan på odlingarna. Gårdarna använder ju vatten från Hynsjöarna och kanalen för att vattna grödorna. Om logistikparken byggs kommer flera av oss tvingas lägga ner. Det skulle förstöra hela Grava som landsbygd, säger Gustaf Söderberg.

Hans Andersson är potatisodlare. Även han är orolig.

– Vi måste kunna garantera att vattnet vi använder inte är förorenat. Det är inte säkert vi kan göra det med en stor industri intill oss, säger han.

I dag är det mestadels skog vid området där logistikparken planeras att byggas.

– Men det finns inget jordbruk som bara lever på åkern. Skogen är också en viktig inkomstkälla för oss, säger Gustaf Söderberg.

Flera av bönderna äger stora delar av marken där logistikparken planeras.

Men de är inte villiga att sälja den till kommunen.

– Inte en millimeter, säger Gustaf Söderberg.

Tvångsköp?

Nu är de rädda för expropriation – att kommunen tvångsköper marken.

– Klart man är orolig för det, säger Johan Strömdhal.

Enligt expropriationslagen ska en expropriering vara av viktig samhällsnytta, som sjukhus, järnväg och motorväg.

– Men hur stor samhällsnytta har en logistikpark om man jämför med vad de plockar bort; ett av få lantbruk i Värmland med närproducerade råvaror? säger Gustaf Söderberg.

Hur går ni vidare ni nu?

– Vi tänker fortsätta protestera och få med oss allmänheten. Jag tycker folk borde ta en cykeltur förbi alla gårdar i sommar, och ställa sig frågan om vi verkligen ska ta död på det här.

Karlstads kommun är i behov av verksamhetsmark och utreder just nu möjligheterna att bygga en logistikpark vid Ilandaområdet, väster om väg 62.

Men bönder och markägare i området vill inte att parken blir verklighet.

Kritiska

De är också besvikna på hur kommunen hanterat frågan.

– Det har skötts fruktansvärt dåligt. Vi läste i NWT att det kan bli en logistikpark på vår mark. Kommunen informerar allmänheten genom möten, men inte oss markägare. Vi har fått bjuda in oss själva till mötena, säger Gustaf Söderberg som är driftledare vid Grava gård.

I området odlas bland annat grönsaker, potatis och jordgubbar. Mycket levereras till kommunala verksamheter som skolor och förskolor.

Bönderna menar att en logistikpark skulle ta död på lantbruket i Grava.

– Det blir en hel del avrinning från en logistikpark och det får en fruktansvärt stor miljöpåverkan på odlingarna. Gårdarna använder ju vatten från Hynsjöarna och kanalen för att vattna grödorna. Om logistikparken byggs kommer flera av oss tvingas lägga ner. Det skulle förstöra hela Grava som landsbygd, säger Gustaf Söderberg.

Hans Andersson är potatisodlare. Även han är orolig.

– Vi måste kunna garantera att vattnet vi använder inte är förorenat. Det är inte säkert vi kan göra det med en stor industri intill oss, säger han.

I dag är det mestadels skog vid området där logistikparken planeras att byggas.

– Men det finns inget jordbruk som bara lever på åkern. Skogen är också en viktig inkomstkälla för oss, säger Gustaf Söderberg.

Flera av bönderna äger stora delar av marken där logistikparken planeras.

Men de är inte villiga att sälja den till kommunen.

– Inte en millimeter, säger Gustaf Söderberg.

Tvångsköp?

Nu är de rädda för expropriation – att kommunen tvångsköper marken.

– Klart man är orolig för det, säger Johan Strömdhal.

Enligt expropriationslagen ska en expropriering vara av viktig samhällsnytta, som sjukhus, järnväg och motorväg.

– Men hur stor samhällsnytta har en logistikpark om man jämför med vad de plockar bort; ett av få lantbruk i Värmland med närproducerade råvaror? säger Gustaf Söderberg.

Hur går ni vidare ni nu?

– Vi tänker fortsätta protestera och få med oss allmänheten. Jag tycker folk borde ta en cykeltur förbi alla gårdar i sommar, och ställa sig frågan om vi verkligen ska ta död på det här.