2016-05-05 15:10

2016-05-05 15:32

Datastudenter på exklusivt Google-besök

KARLSTAD

En student och två doktorander från Karlstads universitet fick möjlighet att få åka på en förbetald resa till München för Google's 1st PhD Student Summit om datasäkerhet.

Endast 62 personer från hela världen fick chansen att närvara på mötet som hölls 18-20 april. Under mötet hölls seminarier och diskussioner om hur Google arbetar med datasäkerhet.

– Det var väldigt intressant! Man fick dela kunskap och erfarenheter med Google-ingenjörer och doktorander från hela världen, säger Rasmus Östersjö, civilingenjörsstudent på Karlstads universitet.

Endast 62 personer från hela världen fick chansen att närvara på mötet som hölls 18-20 april. Under mötet hölls seminarier och diskussioner om hur Google arbetar med datasäkerhet.

– Det var väldigt intressant! Man fick dela kunskap och erfarenheter med Google-ingenjörer och doktorander från hela världen, säger Rasmus Östersjö, civilingenjörsstudent på Karlstads universitet.