2016-05-04 11:55

2016-05-04 17:09

Peter Landmark polisanmäls

KARLSTAD: Felaktigheter i redovisningen

Styrelsen för Karlstad Airport kommer undan med kritik.
Men förre vd Peter Landmark polisanmäls.
"Jag har alltid jobbat för bolagets bästa och för Värmlands näringsliv och innevånare" skriver han i ett sms till NWT.

Efter NWT:s avslöjande av Peter Landmarks vidlyftiga hantering av sitt företagskort, beslutade styrelsen för Karlstad Airport att göra två externa granskningar.

Granskningar för att få svar på hur Landmark har hanterat sitt kreditkort.

Samt hur han har skött sin representation.

Granskningsrapporterna är klara. Och styrelsen meddelar nu att Peter Landmark polisanmäls.

Så här skriver styrelsen i ett pressmeddelande:

Åtalbart handlade

”Granskningen visar att riktlinjer och regler för attestering och representation inte följts på ett korrekt sätt och det finns felaktigheter i redovisningen som kan vara ett åtalbart handlande. Karlstad Airports styrelse har därför beslutat att gå vidare och göra en polisanmälan för att pröva om tidigare vd Peter Landmark gjort sig skylidig till brott.”

Som NWT tidigare berättat gav Peter Landmark under flera år bort champagne och fina viner i julgåvor till en mängd kända befattningshavare i Värmland. Och han representerade också mycket flitigt. Han bjöd ofta på lunch på restauranger i Karlstad och även på krogar i andra städer, både i Sverige och utomlands.

– Representationsgåvor och representationstillfällen som inte bekräftas av de uppgivna motparterna, heter det i rapporten från Carlstads advokatbyrå.

Många tillfällen, inte med några större belopp, men sammantaget rör det sig om en inte oväsentlig summa, enligt advokatbyrån som fortsätter:

Åtalbart

– Ett agerande som kan misstänkas utgöra ett åtalbart handlande som kan betecknas som bedrägeri eller trolöshet mot huvudman.

Utredningarna visar också att Airports styrelse brustit i sin tillsyn. Styrelsen, ytterst förre ordförande Henrik Lindblom (L) och det senaste årets ordförande Nina Larsson (L) har inte följt reglerna i attestreglementet.

”Rapporten påvisar dock inte att styrelsen gjort sig skyldig till direkta juridiska oegentligheter” heter det vidare i pressmeddelandet.

– Vi ser naturligtvis allvarligt på att vi inte skött vårt uppdrag på det här området och tar ansvar för det, lyder Nina Larssons kommentar.

Hon meddelade långt före Peter Landmarkaffären att hon kommer att avsluta alla sina politiska uppdrag.

Henrik Lindblom, som var nominerad som hennes efterträdare som ordförande, har dragit tillbaka sin kandidatur.

Peter Landmark kommenterar i ett sms till NWT det faktum att han nu polisanmäls av sin tidigare arbetsgivare Karlstad Airport:

”Jag har alltid jobbat för bolagets bästa och för Värmlands näringsliv och innevånare. Jag har inte gjort några inköp för egen vinning. Nu får den eventuella fortsatta utredningen visa om jag inte varit tillräckligt noggrann i min redovisning. Tills dess har jag inga ytterligare kommentarer.”

Efter NWT:s avslöjande av Peter Landmarks vidlyftiga hantering av sitt företagskort, beslutade styrelsen för Karlstad Airport att göra två externa granskningar.

Granskningar för att få svar på hur Landmark har hanterat sitt kreditkort.

Samt hur han har skött sin representation.

Granskningsrapporterna är klara. Och styrelsen meddelar nu att Peter Landmark polisanmäls.

Så här skriver styrelsen i ett pressmeddelande:

Åtalbart handlade

”Granskningen visar att riktlinjer och regler för attestering och representation inte följts på ett korrekt sätt och det finns felaktigheter i redovisningen som kan vara ett åtalbart handlande. Karlstad Airports styrelse har därför beslutat att gå vidare och göra en polisanmälan för att pröva om tidigare vd Peter Landmark gjort sig skylidig till brott.”

Som NWT tidigare berättat gav Peter Landmark under flera år bort champagne och fina viner i julgåvor till en mängd kända befattningshavare i Värmland. Och han representerade också mycket flitigt. Han bjöd ofta på lunch på restauranger i Karlstad och även på krogar i andra städer, både i Sverige och utomlands.

– Representationsgåvor och representationstillfällen som inte bekräftas av de uppgivna motparterna, heter det i rapporten från Carlstads advokatbyrå.

Många tillfällen, inte med några större belopp, men sammantaget rör det sig om en inte oväsentlig summa, enligt advokatbyrån som fortsätter:

Åtalbart

– Ett agerande som kan misstänkas utgöra ett åtalbart handlande som kan betecknas som bedrägeri eller trolöshet mot huvudman.

Utredningarna visar också att Airports styrelse brustit i sin tillsyn. Styrelsen, ytterst förre ordförande Henrik Lindblom (L) och det senaste årets ordförande Nina Larsson (L) har inte följt reglerna i attestreglementet.

”Rapporten påvisar dock inte att styrelsen gjort sig skyldig till direkta juridiska oegentligheter” heter det vidare i pressmeddelandet.

– Vi ser naturligtvis allvarligt på att vi inte skött vårt uppdrag på det här området och tar ansvar för det, lyder Nina Larssons kommentar.

Hon meddelade långt före Peter Landmarkaffären att hon kommer att avsluta alla sina politiska uppdrag.

Henrik Lindblom, som var nominerad som hennes efterträdare som ordförande, har dragit tillbaka sin kandidatur.

Peter Landmark kommenterar i ett sms till NWT det faktum att han nu polisanmäls av sin tidigare arbetsgivare Karlstad Airport:

”Jag har alltid jobbat för bolagets bästa och för Värmlands näringsliv och innevånare. Jag har inte gjort några inköp för egen vinning. Nu får den eventuella fortsatta utredningen visa om jag inte varit tillräckligt noggrann i min redovisning. Tills dess har jag inga ytterligare kommentarer.”