2016-04-29 16:21

2016-04-29 16:21

Ilandaskolan stängd på måndag

KARLSTAD

Ilandaskolan kommer att vara stängd även nu på måndag, den 2 maj.

Det blir undervisning med ordinarie lärare i andra lokaler. Skolan ordnar med transporter både från Ilandaskolan och tillbaka efter skoldagen. Idrottshallen kommer också att vara stängd tills vidare. Den trasiga värmeväxlaren är utbytt och ledningssystemet ska spolas under helgen. Trots att man gjort vattenprover har man fortfarande inte hittat någon förklaring till varför vattnet luktat illa.

 

Det blir undervisning med ordinarie lärare i andra lokaler. Skolan ordnar med transporter både från Ilandaskolan och tillbaka efter skoldagen. Idrottshallen kommer också att vara stängd tills vidare. Den trasiga värmeväxlaren är utbytt och ledningssystemet ska spolas under helgen. Trots att man gjort vattenprover har man fortfarande inte hittat någon förklaring till varför vattnet luktat illa.