2016-04-28 12:03

2016-04-28 12:40

Sören Dalevi ny biskop i Karlstad

Präst, teologie doktor och "Årets lärare" vann torsdagens val

Sören Dalevi, 47 år och bosatt på Hammarö, blir ny biskop i Karlstads stift.
Han valdes på torsdagen, vid biskopsvalets andra omgång, och han tillträder biskopstjänsten i augusti.
Då avgår Esbjörn Hagberg som varit biskop i Karlstads stift sedan 2002.
Sören Dalevi är för närvarande lektor i religionskunskap vid Karlstads universitet

Sören Dalevi är för närvarande lektor i religionskunskap vid Karlstads universitet.

Han är teologie doktor och blev det år 2007 efter att ha presenterat avhandlingen ”Gud som haver barnen kär?”.

Sören Dalevis avhandling tog upp barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder.

Sören Dalevi - vars bror Stefan är kyrkoherde i Hagfors - prästvigdes år 1996.

Som präst har han arbetat i Grums och i Norrstrands församling i Karlstad. Han har också varit stiftsadjunkt för ungdomsfrågor i Karlstads stift.

Dessutom har Sören Dalevi tjänstgjort som skolkaplan vid Geijerskolan i Ransäter.

Som lärare är Sören Dalevi mycket populär och respekterad.

Karlstads studentkår har belönat honom med utmärkelsen ”Årets lärorikaste lärare”. Han har också fått Karlstads studentämneslärares utmärkelse ”Årets lärare”.

För närvarande forskar Karlstads nyvalde biskop i ämnet kyrkopedagogik, ett ämne som han planerar att leda en utbildning i på universitetet i Karlstad.

I varje fall var det en del av planläggningen för honom innan han på torsdagen valdes till stiftets nya biskop.

Då, vid biskopsvalets andra omgång, fick han röster.

Dalevi fick 59,1 procent av rösterna

 

 

Sören Dalevi är för närvarande lektor i religionskunskap vid Karlstads universitet.

Han är teologie doktor och blev det år 2007 efter att ha presenterat avhandlingen ”Gud som haver barnen kär?”.

Sören Dalevis avhandling tog upp barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder.

Sören Dalevi - vars bror Stefan är kyrkoherde i Hagfors - prästvigdes år 1996.

Som präst har han arbetat i Grums och i Norrstrands församling i Karlstad. Han har också varit stiftsadjunkt för ungdomsfrågor i Karlstads stift.

Dessutom har Sören Dalevi tjänstgjort som skolkaplan vid Geijerskolan i Ransäter.

Som lärare är Sören Dalevi mycket populär och respekterad.

Karlstads studentkår har belönat honom med utmärkelsen ”Årets lärorikaste lärare”. Han har också fått Karlstads studentämneslärares utmärkelse ”Årets lärare”.

För närvarande forskar Karlstads nyvalde biskop i ämnet kyrkopedagogik, ett ämne som han planerar att leda en utbildning i på universitetet i Karlstad.

I varje fall var det en del av planläggningen för honom innan han på torsdagen valdes till stiftets nya biskop.

Då, vid biskopsvalets andra omgång, fick han röster.

Dalevi fick 59,1 procent av rösterna