2016-04-27 06:00

2016-04-27 06:00

"Jag är uppkopplad mesta delen av min vakna tid"

KARLSTAD

André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, är projektledare för det nya forskningsprojektet Mått på medialisering.

Kan du beskriva vad projektet går ut på?

– Det har forskats väldigt mycket på hur medialiseringen påverkar politiken och dess logik att nå fram i medier. Men i nuläget finns det inga studier som visar hur människor påverkas i sin vardag av alla smarta telefoner och appar. I dag finns det appar för alla aktiviteter och de har blivit en oumbärlig del av vardagen. Ett socialt tryck att alla ska vara uppkopplade hela tiden och i vilken grad blir människor beroende av detta? Detta är ett pionjärprojekt, ingen i hela världen har provat att mäta detta tidigare.

Forskningscentrumet Geomedia har fått en miljon kronor av Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning, vad ska pengarna gå till?

– Den största delen ska användas till att förbereda frågor för en stor enkät som SOM-institutet (Samhälle, opinion och medier) i Göteborg ska skicka ut i början av 2017. Sedan ska vi delta i undersökningen igen 2018 och se om frågorna behöver förbättras eller kompletteras. Det blir också en del forskningstid, seminarier och workshops. Projektet sträcker sig till 2019 och då ska svaren analyseras.

Hur mycket tid tillbringar du själv med smarta telefoner och andra skärmar?

– Jag vet inte exakt, men det är åtskilliga timmar varje dag. Jag är uppkopplad mesta delen av min vakna tid och jag förväntar mig nästan att alla andra också ska vara det. Arbete och fritid flyter ihop allt mer.

Vad hoppas du blir resultatet av projektet?

– Att kunna se skillnader mellan olika grupper av människor i samhället. Om det accepteras eller inte att ständigt vara uppkopplad. Därför är det viktigt att ställa allmänna frågor om upplevelserna av sociala medier under tid, eftersom det hela tiden kommer nya medier och appar. Vad har medierna för betydelse på olika områden i livet? I slutänden hoppas jag att vi kan göra internationella jämförelser mellan andra länder och befolkningsgrupper.

Projektet är ett samarbete med Södertörns högskola och Göteborgs universitet.

Kan du beskriva vad projektet går ut på?

– Det har forskats väldigt mycket på hur medialiseringen påverkar politiken och dess logik att nå fram i medier. Men i nuläget finns det inga studier som visar hur människor påverkas i sin vardag av alla smarta telefoner och appar. I dag finns det appar för alla aktiviteter och de har blivit en oumbärlig del av vardagen. Ett socialt tryck att alla ska vara uppkopplade hela tiden och i vilken grad blir människor beroende av detta? Detta är ett pionjärprojekt, ingen i hela världen har provat att mäta detta tidigare.

Forskningscentrumet Geomedia har fått en miljon kronor av Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning, vad ska pengarna gå till?

– Den största delen ska användas till att förbereda frågor för en stor enkät som SOM-institutet (Samhälle, opinion och medier) i Göteborg ska skicka ut i början av 2017. Sedan ska vi delta i undersökningen igen 2018 och se om frågorna behöver förbättras eller kompletteras. Det blir också en del forskningstid, seminarier och workshops. Projektet sträcker sig till 2019 och då ska svaren analyseras.

Hur mycket tid tillbringar du själv med smarta telefoner och andra skärmar?

– Jag vet inte exakt, men det är åtskilliga timmar varje dag. Jag är uppkopplad mesta delen av min vakna tid och jag förväntar mig nästan att alla andra också ska vara det. Arbete och fritid flyter ihop allt mer.

Vad hoppas du blir resultatet av projektet?

– Att kunna se skillnader mellan olika grupper av människor i samhället. Om det accepteras eller inte att ständigt vara uppkopplad. Därför är det viktigt att ställa allmänna frågor om upplevelserna av sociala medier under tid, eftersom det hela tiden kommer nya medier och appar. Vad har medierna för betydelse på olika områden i livet? I slutänden hoppas jag att vi kan göra internationella jämförelser mellan andra länder och befolkningsgrupper.

Projektet är ett samarbete med Södertörns högskola och Göteborgs universitet.

  • Veronica Sjöblom