2016-04-26 13:03

2016-04-26 15:08

Ny gemensam satsning på tåg

KOLLEKTIVTRAFIK: Örebro och Karlstad ska bindas samman

Tågtrafiken mellan Örebro och Karlstad ska utökas. Det vill både Region Örebro och Region Värmland. På tisdagen antog regionstyrelsen i Örebro en avsiktsförklaring.

Avsiktsförklaringen innebär att Region Örebro vill inleda en diskussion med Region Värmland om utökning av tågtrafiken mellan Örebro och Karlstad. I ett pressmeddelande konstateras att ”Region Örebro län och Region Värmland har ett gemensamt intresse av att tillsammans utveckla och långsiktigt garantera en interregional tågtrafik av tillräcklig omfattning”.

– Det är positivt med utökad tågtrafik till och från Karlstad och i förlängningen också till Oslo, och det ger stora möjligheter för orter som Degerfors och förhoppningsvis också Laxå.

Frågetecken

– Men det finns flera frågetecken som måste redas ut som bland annat gäller omfattningen av trafik och finansiering. Vi har ett ansvar för skattebetalarna i hela länet att pengarna används på rätt sätt och därför krävs ytterligare analys, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

– Att öka möjligheten till studier, arbete och umgänge mellan våra två län känns viktigt, inte minst för kommunerna i södra länsdelen samt Degerfors-Karlskoga, säger Mats Gunnarsson, regionråd (MP) med ansvar för kollektivtrafik och infrastruktur.

Region Värmland behandlar frågan på fredag.

Avsiktsförklaringen innebär att Region Örebro vill inleda en diskussion med Region Värmland om utökning av tågtrafiken mellan Örebro och Karlstad. I ett pressmeddelande konstateras att ”Region Örebro län och Region Värmland har ett gemensamt intresse av att tillsammans utveckla och långsiktigt garantera en interregional tågtrafik av tillräcklig omfattning”.

– Det är positivt med utökad tågtrafik till och från Karlstad och i förlängningen också till Oslo, och det ger stora möjligheter för orter som Degerfors och förhoppningsvis också Laxå.

Frågetecken

– Men det finns flera frågetecken som måste redas ut som bland annat gäller omfattningen av trafik och finansiering. Vi har ett ansvar för skattebetalarna i hela länet att pengarna används på rätt sätt och därför krävs ytterligare analys, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

– Att öka möjligheten till studier, arbete och umgänge mellan våra två län känns viktigt, inte minst för kommunerna i södra länsdelen samt Degerfors-Karlskoga, säger Mats Gunnarsson, regionråd (MP) med ansvar för kollektivtrafik och infrastruktur.

Region Värmland behandlar frågan på fredag.