2016-04-25 06:00

2016-04-25 06:00

Utbyggt Sundsta för 420 miljoner

KARLSTAD: Så här kan Karlstads nya gemensamma gymnasium komma att se ut

Älvkullegymnasiet är gammalt och slitet och förslaget är att det rivs. I stället ska Sundstagymnasiet byggas ut med tre nya huskroppar.
Nu är förslaget ute på samråd och det handlar om en jättelik kommunal investering. Den är kostnadsberäknad till 426 miljoner kronor.

Redan 1958 stod Älvkullegymnasiet färdigt. Fastighetsunderhållet pågick fram till 2003 då diskussionen om framtiden för skolan började ta fart.

Nu är lokalerna mycket slitna och kommunen har insett att det blir dyrare att renovera än att bygga nytt. Därför har man har kommit fram till att Älvkullegymnasiet bör rivas samtidigt som Sundstagymnasiet byggs ut.

– Vi har haft en arbetsgrupp som tillsammans med en arkitekt har undersökt vilka ytor vi behöver och även räknat på kostnaderna. De har landat på 426 miljoner kronor och det är en ganska exakt siffra, säger Urban Karlsson, planeringschef på gymnasieförvaltningen.

Tre huskroppar

Förslaget innebär att Sundstagymnasiet får tre nya byggnadskroppar som blir fyra, tre och fyra våningar höga och placeras längst söderut på skolområdet. Totalt handlar det om en utökning av lokalytan med 19 200 kvadratmeter.

– För att få plats med de nya byggnaderna är planen att riva lågdelen av Sundstagymnasiet som är särskola och lektionssalar. Högdelen binds samman med aula och den estetiska verksamheten med den nya delen genom en länk i nordsydlig riktning.

I de nya lokalerna kommer det att inrymmas ett nytt skolkök och den utbyggda gymnasieskolan dimensioneras för 2 000 elever. Tanken är en helt annan lokalstruktur än den som finns i dag på Älvkullegymnasiet med långa korridorer.

– Ja, i nybygget och dagens upprustade lokaler blir det inga korridorer utan en kompakt och öppen planlösning med ett antal klassrum och många studieytor i mitten, säger urban Karlsson.

Byggtid fyra år

Fyra år planeras tillbyggnaden ta och projektet skulle kunna påbörjas nästa sommar.

– Det förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i slutet av året och att politikerna lägger in pengar i budgeten för 2017. Synpunkter på planen kan lämnas in senast den 16 maj, säger stadsbyggnadsingenjör Ossman Sharif.

Redan 1958 stod Älvkullegymnasiet färdigt. Fastighetsunderhållet pågick fram till 2003 då diskussionen om framtiden för skolan började ta fart.

Nu är lokalerna mycket slitna och kommunen har insett att det blir dyrare att renovera än att bygga nytt. Därför har man har kommit fram till att Älvkullegymnasiet bör rivas samtidigt som Sundstagymnasiet byggs ut.

– Vi har haft en arbetsgrupp som tillsammans med en arkitekt har undersökt vilka ytor vi behöver och även räknat på kostnaderna. De har landat på 426 miljoner kronor och det är en ganska exakt siffra, säger Urban Karlsson, planeringschef på gymnasieförvaltningen.

Tre huskroppar

Förslaget innebär att Sundstagymnasiet får tre nya byggnadskroppar som blir fyra, tre och fyra våningar höga och placeras längst söderut på skolområdet. Totalt handlar det om en utökning av lokalytan med 19 200 kvadratmeter.

– För att få plats med de nya byggnaderna är planen att riva lågdelen av Sundstagymnasiet som är särskola och lektionssalar. Högdelen binds samman med aula och den estetiska verksamheten med den nya delen genom en länk i nordsydlig riktning.

I de nya lokalerna kommer det att inrymmas ett nytt skolkök och den utbyggda gymnasieskolan dimensioneras för 2 000 elever. Tanken är en helt annan lokalstruktur än den som finns i dag på Älvkullegymnasiet med långa korridorer.

– Ja, i nybygget och dagens upprustade lokaler blir det inga korridorer utan en kompakt och öppen planlösning med ett antal klassrum och många studieytor i mitten, säger urban Karlsson.

Byggtid fyra år

Fyra år planeras tillbyggnaden ta och projektet skulle kunna påbörjas nästa sommar.

– Det förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft i slutet av året och att politikerna lägger in pengar i budgeten för 2017. Synpunkter på planen kan lämnas in senast den 16 maj, säger stadsbyggnadsingenjör Ossman Sharif.

Den nya skolan

De tre nya huskropparna blir runt 21 000 kvadratmeter tillsammans.

Projektet är kostnadsberäknat till 426 miljoner kronor.

Dagens ytor i de två skolorna minskas med 7 000 kvadratmeter i den gemensamma skolan.

Byggtiden beräknas till fyra år. Älvkullegymnasiet behålls under tiden.

Ett informationsmöte hålls den 27 april klockan 18 i Samhällsbyggnadshuset.

Källa: