2016-04-25 15:23

2016-04-25 15:29

LF Bank tar marknadsandelar

VÄRMLAND: 6 000 nya kunder 2005-2015

Länsförsäkringar Bank tar marknadsandelar i Värmland. De senaste tio åren har banken fått 6 000 nya kunder i länet. I fjol fick banken 850 nya kunder.
– Vi är stolta över att totalt i landet vara den femte största banken efter storbankerna, säger Lars-Erik Enocksson. bankchef för LF Bank Värmland.

Vilka banker är det då som tappar kunder till LF Bank i Värmland?

– Det är främst storbanker som Nordea och Swedbank som tappar till oss. Vi är starka på så sätt att det i varumärket återfinns både försäkring, fastighetsförvaltning och bank.

Tror du att problemen i Swedbank eller Panamaaffären för Nordeas spelat en roll för ökningen av antalet kunder?

– Det är nog en rad samverkande faktorer som lett fram till ökningen.

Nya tider

De mätningar som utförs av Svensk Kvalitetsindex, SKI, visar också att LF Bank i en följd av år har landets mest nöjda kunder. 2014 utsågs banken till Årets bank i Sverige.

Men ni är en bank utan kontanter?

– Så är det. Vi tror att debatten om kontanthanteringen har blåst över. Unga och äldre kan i dag hantera bankkorten och datorn för att göra sina bankaffärer.

En annan detalj som gör att en och annan kund lockas över till LF Bank är satsningen på så kallade guldkunder. Det är kunder som har både försäkringar, bolån och banktjänster inom varumärket Länsförsäkringar. På det sättet skapas ett rabattsystem som storbankerna har svårt att konkurrera med. Den största kundökningen är på privatsidan.

Ökande affärsvolym

I år fyller banken 20 år. Det var 1996 som LF centralt beslöt att starta bankrörelse. LF har en central bankoktroj. I Värmland har banken tre kontor, Karlstad, Sunne och Arvika. Totalt har banken 25-talet anställda. Affärsvolymen uppgår till fem miljarder kronor,

När man läser boksluten för Länsförsäkringar Bank och Landshypotek Bank är förlusterna små i jämförelse med de kriser som många av deras kunder, inte minst mjölkbönderna, drabbats av. Förlusterna står inte alls i proportion till den krisstämning som bönderna piskat upp.

– Det är en riktig iakttagelse. Jag tror att bondeföretagen är uthålliga företag. Det skall mycket till innan de lämnar in.

Vad händer när amorteringskraven på bolån skärps från 1 juni?

– Jag skulle tro att många som bor i storstäderna försöker låna till bostaden innan de nya reglerna träder i kraft. I Värmland är det ingen större kö.

Licensierad långivning

En nyhet, som troligen träder i kraft nästa år, är att bankernas licensierade rådgivning också skall gälla vid långivning, inte bara vid placeringar av olika slag.

I december i år lämnar Lars-Erik Enocksson banken. Han har sagt ja till bankens 62-årserbjudande.

– Efter 42 år i ”kronans” tjänst övergår jag till att jobba med jord och skog vid gården Föllsvik i Östra Ämtervik.

Vilka banker är det då som tappar kunder till LF Bank i Värmland?

– Det är främst storbanker som Nordea och Swedbank som tappar till oss. Vi är starka på så sätt att det i varumärket återfinns både försäkring, fastighetsförvaltning och bank.

Tror du att problemen i Swedbank eller Panamaaffären för Nordeas spelat en roll för ökningen av antalet kunder?

– Det är nog en rad samverkande faktorer som lett fram till ökningen.

Nya tider

De mätningar som utförs av Svensk Kvalitetsindex, SKI, visar också att LF Bank i en följd av år har landets mest nöjda kunder. 2014 utsågs banken till Årets bank i Sverige.

Men ni är en bank utan kontanter?

– Så är det. Vi tror att debatten om kontanthanteringen har blåst över. Unga och äldre kan i dag hantera bankkorten och datorn för att göra sina bankaffärer.

En annan detalj som gör att en och annan kund lockas över till LF Bank är satsningen på så kallade guldkunder. Det är kunder som har både försäkringar, bolån och banktjänster inom varumärket Länsförsäkringar. På det sättet skapas ett rabattsystem som storbankerna har svårt att konkurrera med. Den största kundökningen är på privatsidan.

Ökande affärsvolym

I år fyller banken 20 år. Det var 1996 som LF centralt beslöt att starta bankrörelse. LF har en central bankoktroj. I Värmland har banken tre kontor, Karlstad, Sunne och Arvika. Totalt har banken 25-talet anställda. Affärsvolymen uppgår till fem miljarder kronor,

När man läser boksluten för Länsförsäkringar Bank och Landshypotek Bank är förlusterna små i jämförelse med de kriser som många av deras kunder, inte minst mjölkbönderna, drabbats av. Förlusterna står inte alls i proportion till den krisstämning som bönderna piskat upp.

– Det är en riktig iakttagelse. Jag tror att bondeföretagen är uthålliga företag. Det skall mycket till innan de lämnar in.

Vad händer när amorteringskraven på bolån skärps från 1 juni?

– Jag skulle tro att många som bor i storstäderna försöker låna till bostaden innan de nya reglerna träder i kraft. I Värmland är det ingen större kö.

Licensierad långivning

En nyhet, som troligen träder i kraft nästa år, är att bankernas licensierade rådgivning också skall gälla vid långivning, inte bara vid placeringar av olika slag.

I december i år lämnar Lars-Erik Enocksson banken. Han har sagt ja till bankens 62-årserbjudande.

– Efter 42 år i ”kronans” tjänst övergår jag till att jobba med jord och skog vid gården Föllsvik i Östra Ämtervik.