2016-04-25 16:16

2016-04-25 16:38

KBAB fick miljöpris

KARLSTAD

När SERO, Sveriges Energiföreningars riksorganisation, höll årsmöte i Karlstad under helgen tilldelades KBAB:s förra vd Mats Enmark organisationenen miljöpris för 2016.

Priset motiverades av att KBABs bostadsbestånd har bättre energiprestanda än nybyggnadskraven från Boverket.

SERO, är en ideell förening med 2 500 medlemmar som verkar för att främja användningen av lokala, förnybara energikällor som ingår i ett ekologiskt kretslopp med minsta möjliga miljöpåverkan.

Mats Enmark var KBAB:s vd fram till 28 februari 2015.

Priset motiverades av att KBABs bostadsbestånd har bättre energiprestanda än nybyggnadskraven från Boverket.

SERO, är en ideell förening med 2 500 medlemmar som verkar för att främja användningen av lokala, förnybara energikällor som ingår i ett ekologiskt kretslopp med minsta möjliga miljöpåverkan.

Mats Enmark var KBAB:s vd fram till 28 februari 2015.