2016-04-23 06:00

2016-04-23 06:00

Ombyggnaden av 63:an till vajerväg inleds i höst

TRAFIK: Första etappen är delen Karlstad–Edsgatan

Med start i höst börjar ombyggnaden av riksväg 63 till 2+1-väg med mitträcke mellan Karlstad och Edsgatan. Dagens väg ska bli trafiksäkrare.
– Det handlar om en cirka sju kilometer lång sträcka som ska förbättras. Allting ska stå klart hösten 2017, säger Lars Sassner.

Den nuvarande riksvägen är en bred 13-metersväg som inbjuder till farliga omkörningar, som blir ännu farligare annat på grund av ett antal svackor. Men nu ska alltså trafiksäkerheten höjas.

– Vi ska nu upphandla en entreprenör för bygget och arbetena kommer att starta upp i höst. Ombyggnaden sker längs befintlig sträckning och någon breddning av vägen behövs inte, säger Trafikverkets projektledare Lars Sassner.

Det innebär dock inte att trafiken inte kommer att påverkas.

– Man får räkna med en del störningar under byggtiden, bland annat blir det sänkt hastighet under vissa perioder. Det handlar om en cirka sju kilometer lång sträcka som ska förbättras.

– Vi bygger om den till 2+1-väg med mitträcke och projekterar för en höjd hastighet till 100 kilometer i timmen, säger Lars Sassner.

Förutom uppsättning av mitträcke ska det bland annat byggas en rondell i korsningen vid Höjdgatan i Karlstad som leder in mot OK-macken.

Dessutom ska dagens avfartsramp till Lorensberg flyttas och hamnar något längre söderut. Orsaken är att det ska byggas en ny pendlarparkering och en bussmötespunkt vid den nuvarande rampen. Längre norrut mot Edsgatan kommer även några nya busshållplatser byggas.

– Vägbygget är kostnadsberäknat till cirka 60 miljoner kronor inklusive projektering och allting ska stå klart till hösten 2017. Grundtanken är då att gå vidare med etapp två upp till Vallargärdet.

– Även den etappen beräknas kosta cirka 60 miljoner kronor. Där ska vägen breddas från dagens åtta meter till 13–16,5 meter. Det blir 2+1-väg och även 2+2 en bit, men bara 1+1-väg genom Vallargärdet. Ombyggnaden ska vara klar sommaren 2019.

Den nuvarande riksvägen är en bred 13-metersväg som inbjuder till farliga omkörningar, som blir ännu farligare annat på grund av ett antal svackor. Men nu ska alltså trafiksäkerheten höjas.

– Vi ska nu upphandla en entreprenör för bygget och arbetena kommer att starta upp i höst. Ombyggnaden sker längs befintlig sträckning och någon breddning av vägen behövs inte, säger Trafikverkets projektledare Lars Sassner.

Det innebär dock inte att trafiken inte kommer att påverkas.

– Man får räkna med en del störningar under byggtiden, bland annat blir det sänkt hastighet under vissa perioder. Det handlar om en cirka sju kilometer lång sträcka som ska förbättras.

– Vi bygger om den till 2+1-väg med mitträcke och projekterar för en höjd hastighet till 100 kilometer i timmen, säger Lars Sassner.

Förutom uppsättning av mitträcke ska det bland annat byggas en rondell i korsningen vid Höjdgatan i Karlstad som leder in mot OK-macken.

Dessutom ska dagens avfartsramp till Lorensberg flyttas och hamnar något längre söderut. Orsaken är att det ska byggas en ny pendlarparkering och en bussmötespunkt vid den nuvarande rampen. Längre norrut mot Edsgatan kommer även några nya busshållplatser byggas.

– Vägbygget är kostnadsberäknat till cirka 60 miljoner kronor inklusive projektering och allting ska stå klart till hösten 2017. Grundtanken är då att gå vidare med etapp två upp till Vallargärdet.

– Även den etappen beräknas kosta cirka 60 miljoner kronor. Där ska vägen breddas från dagens åtta meter till 13–16,5 meter. Det blir 2+1-väg och även 2+2 en bit, men bara 1+1-väg genom Vallargärdet. Ombyggnaden ska vara klar sommaren 2019.