2016-04-23 06:00

2016-04-23 06:00

"Likvärdigt med en flytt för de boende"

MOLKOM: Demensboende får ny personal

Beslutet är taget. Om en dryg vecka byts personalen på Åsbackas demensboende ut.
De anhöriga känner nu stark oro.
– Man kan inte bara byta ut den gamla personalen, säger en anhörig.

Måndagen den 2 maj får de boende på en av Åsbackas demensavdelningar ny personal. Av den gamla personalen har en del arbetat där ett par år, andra 15 eller mer. De flyttas nu till andra avdelningar inom vårdboendet.

Enligt Karin Andersson, verksamhetschef på Vardaga som driver boendet, görs omplaceringen med en förhoppning om att få arbetslag som fungerar bra tillsammans och en bättre arbetsmiljö.

Personalen fick vetskap om förändringen förra veckan och de anhöriga har inte fått någon information om personalförflyttningen av Karin Andersson. Detta har fyllt de anhöriga med oro och upprördhet.

– Hur kan man göra så mot de gamla som är så utsatta? frågar sig en anhörig som NWT varit kontakt med.

I ett mejl till NWT skriver Karin Andersson att hon förstår de anhörigas oro.

– Närstående till den här avdelningen kommer att bjudas in till en träff i början på maj där alla medarbetare som ska arbeta på avdelningen framledes kommer att presentera sig, det tror jag blir bra.

Som en flytt

Den anhörig som NWT varit i kontakt med säger att det är en katastrof att byta ut personal.

– Det är likvärdigt med en flytt för de boende. De kommer att gå in mer i sin sjukdom.

Hen berättar att det tar lång tid för en demenssjuk att känna sig trygg med personalen.

– Då kan man inte bara byta ut den gamla personalen.

Karin Andersson skriver att den personal som nu kommer in kommer att få dokumentation i form av genomförandeplaner och levnadsberättelser, vilket gör att de ”snabbt lär känna de boende”.

– Medarbetarna är inte heller nya i den bemärkelsen att de dels har lång erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård, dels är väl insatta i Åsbackas arbetssätt och rutiner.

Protesterade

Detta är inte första gången som det sker förändringar hos demensvården på Åsbacka. För en tid sedan slogs två avdelningar, Lugnet och Nyckelpigan, samma till en. Trots att de ligger på olika våningsplan.

– Vi protesterade mot det, men det drevs igenom, säger en anhörig.

Hänger denna förändring samman med sammanslagningen?

– Både ja och nej, när det gäller arbetsmiljö är det ofta svårt att peka på en specifik faktor. Det är många faktorer som spelar in och det är i relationen mellan dem som en god eller negativ arbetsmiljö uppstår, skriver Karin Andersson.

Vad är vinningen i personalförändringen?

– Att få en god arbetsmiljö samt att säkerställa att vi arbetar utifrån de nationella riktlinjerna gällande demensvård.

Läs en insändare i ämnet på sidan 33.

Måndagen den 2 maj får de boende på en av Åsbackas demensavdelningar ny personal. Av den gamla personalen har en del arbetat där ett par år, andra 15 eller mer. De flyttas nu till andra avdelningar inom vårdboendet.

Enligt Karin Andersson, verksamhetschef på Vardaga som driver boendet, görs omplaceringen med en förhoppning om att få arbetslag som fungerar bra tillsammans och en bättre arbetsmiljö.

Personalen fick vetskap om förändringen förra veckan och de anhöriga har inte fått någon information om personalförflyttningen av Karin Andersson. Detta har fyllt de anhöriga med oro och upprördhet.

– Hur kan man göra så mot de gamla som är så utsatta? frågar sig en anhörig som NWT varit kontakt med.

I ett mejl till NWT skriver Karin Andersson att hon förstår de anhörigas oro.

– Närstående till den här avdelningen kommer att bjudas in till en träff i början på maj där alla medarbetare som ska arbeta på avdelningen framledes kommer att presentera sig, det tror jag blir bra.

Som en flytt

Den anhörig som NWT varit i kontakt med säger att det är en katastrof att byta ut personal.

– Det är likvärdigt med en flytt för de boende. De kommer att gå in mer i sin sjukdom.

Hen berättar att det tar lång tid för en demenssjuk att känna sig trygg med personalen.

– Då kan man inte bara byta ut den gamla personalen.

Karin Andersson skriver att den personal som nu kommer in kommer att få dokumentation i form av genomförandeplaner och levnadsberättelser, vilket gör att de ”snabbt lär känna de boende”.

– Medarbetarna är inte heller nya i den bemärkelsen att de dels har lång erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård, dels är väl insatta i Åsbackas arbetssätt och rutiner.

Protesterade

Detta är inte första gången som det sker förändringar hos demensvården på Åsbacka. För en tid sedan slogs två avdelningar, Lugnet och Nyckelpigan, samma till en. Trots att de ligger på olika våningsplan.

– Vi protesterade mot det, men det drevs igenom, säger en anhörig.

Hänger denna förändring samman med sammanslagningen?

– Både ja och nej, när det gäller arbetsmiljö är det ofta svårt att peka på en specifik faktor. Det är många faktorer som spelar in och det är i relationen mellan dem som en god eller negativ arbetsmiljö uppstår, skriver Karin Andersson.

Vad är vinningen i personalförändringen?

– Att få en god arbetsmiljö samt att säkerställa att vi arbetar utifrån de nationella riktlinjerna gällande demensvård.

Läs en insändare i ämnet på sidan 33.