2016-04-22 06:00

2016-04-22 06:00

Blir ordförande i Coffee Partner

KARLSTAD. Nytt toppjobb för Kathrine Löfberg

Kathrine Löfberg, Karlstad, ordförande i familjeföretaget Löfbergs, har utsetts till ny ordförande i International Coffee Partner, som sedan starten 2001 arbetar med att göra småskalig kaffeodling för 30 000 bönder runt om i världen mer konkurrenskraftig.

– Det här är ett spännande uppdrag. Under de 15 år som organisationen varit verksam har vi sett en fantastisk utveckling. Nu skall vi jobba vidare för att nå ytterligare ett delmål, att 75 000 bönder skall nås till 2018 och få det bättre, säger Kathrine Löfberg.

Det började försiktigt med två projekt, men i dagsläget jobbas det i 23 projekt i 12 länder, både mindre lokala projekt och större regionala projekt.

– Totalt har vi nått över 30 000 kaffebönder vars inkomster dubblats eller till och med tredubblats.

Över två tredjedelar av världens 25 miljoner kaffebönder är småskaliga odlare.

– Förutom klimatförändringar är också ett rörligt pris på råkaffe en stor utmaning för bönderna, vilket leder till att fler i nästa generation överger familjens kaffeodling för att flytta in till städerna.

Kathrine Löfberg säger vidare att Löfbergs var med och grundade International Coffee Partner för att ta ansvar från böna till kopp, men också för att klimatförändringar och kaffeböndernas försörjningsmöjligheter var en stor hållbarhetsutmaning.

– I slutändan handlar det för oss om att säkerställa att det finns riktigt bra kaffe att köpa i framtiden. Det arbetar vi med i vår värdekedja, där självfallet International Coffee Partner finns med i bilden.

International Coffee Partners mål och arbetssätt passar väl in i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling som lanserades 2015 och som är världens agenda för att utrota fattigdom och hunger.

– Det här är ett spännande uppdrag. Under de 15 år som organisationen varit verksam har vi sett en fantastisk utveckling. Nu skall vi jobba vidare för att nå ytterligare ett delmål, att 75 000 bönder skall nås till 2018 och få det bättre, säger Kathrine Löfberg.

Det började försiktigt med två projekt, men i dagsläget jobbas det i 23 projekt i 12 länder, både mindre lokala projekt och större regionala projekt.

– Totalt har vi nått över 30 000 kaffebönder vars inkomster dubblats eller till och med tredubblats.

Över två tredjedelar av världens 25 miljoner kaffebönder är småskaliga odlare.

– Förutom klimatförändringar är också ett rörligt pris på råkaffe en stor utmaning för bönderna, vilket leder till att fler i nästa generation överger familjens kaffeodling för att flytta in till städerna.

Kathrine Löfberg säger vidare att Löfbergs var med och grundade International Coffee Partner för att ta ansvar från böna till kopp, men också för att klimatförändringar och kaffeböndernas försörjningsmöjligheter var en stor hållbarhetsutmaning.

– I slutändan handlar det för oss om att säkerställa att det finns riktigt bra kaffe att köpa i framtiden. Det arbetar vi med i vår värdekedja, där självfallet International Coffee Partner finns med i bilden.

International Coffee Partners mål och arbetssätt passar väl in i FN:s nya globala mål för hållbar utveckling som lanserades 2015 och som är världens agenda för att utrota fattigdom och hunger.