2016-04-20 22:05

2016-04-20 22:05

Stänger butiken i Alster

KARLSTAD: Granngården koncentrerar verksamheten till Gräsdalen

Granngården har beslutat sig för att stänga sin butik i Alster utanför Karlstad. Dålig lönsamhet är förklaringen till det.
– Det är en effekt av öppnandet av vår butik i Gräsdalen som i stället har haft en väldigt bra utveckling, säger Olof Fransson.

Han är försäljningschef vid Granngårdens huvudkontor i Malmö. Det är där man har fattat beslutet att stänga de 1 500 kvadratmeter stora butiken i Alster som har funnits där under lång tid.

Fram till 2008 drevs den som ett dotterbolag till Lantmännen då investeringsfonden EQT Opportunity köpte hela Granngården-kedjan.

Öppnade i Gräsdalen

2012 öppnades en butik även i Gräsdalen och då trodde man att Karlstad var stort nog för två butiker, men det visade sig vara fel.

– Ja, förklaringen till att vi stänger i Alster är dålig lönsamhet. Det är en effekt av öppnandet av vår butik i Gräsdalen. Den butiken har i stället har haft en väldigt bra utveckling och den fina utvecklingen har fortsatt, säger Olof Fransson.

Den 28 maj stängs Alster-butiken och kvarvarande varor flyttas till Gräsdalen. MBL-förhandlingar har genomförts för den berörda personalen.

– Det är fyra anställda som berörs och den slutade med att en halvtidstjänst blev övertalig. De övriga anställda flyttas över när organisationen slås ihop till butiken i Gräsdalen som i dag har fem anställda.

Granngården ska nu satsa på att bredda verksamheten där.

– Vi har utökat lagerutrymmena och ska bland annat utveckla trädgård-, häst- och husdjursavdelningarna, säger Olof Fransson.

Ingen ny hyresgäst

Fastigheten i Alster ägs av Lantmännen fastigheter och där har man inte klart med någon ny hyresgäst. Och inga beslut har heller tagits kring bolagets planer på ett nytt bostadsområde på tomten ner mot Vänern.

– Nej, det stannade av bland annat på grund av bullerproblem. Men intresset för planerna finns kvar, säger Ulrika Björk, förvaltare på Lantmännen fastigheter.

Han är försäljningschef vid Granngårdens huvudkontor i Malmö. Det är där man har fattat beslutet att stänga de 1 500 kvadratmeter stora butiken i Alster som har funnits där under lång tid.

Fram till 2008 drevs den som ett dotterbolag till Lantmännen då investeringsfonden EQT Opportunity köpte hela Granngården-kedjan.

Öppnade i Gräsdalen

2012 öppnades en butik även i Gräsdalen och då trodde man att Karlstad var stort nog för två butiker, men det visade sig vara fel.

– Ja, förklaringen till att vi stänger i Alster är dålig lönsamhet. Det är en effekt av öppnandet av vår butik i Gräsdalen. Den butiken har i stället har haft en väldigt bra utveckling och den fina utvecklingen har fortsatt, säger Olof Fransson.

Den 28 maj stängs Alster-butiken och kvarvarande varor flyttas till Gräsdalen. MBL-förhandlingar har genomförts för den berörda personalen.

– Det är fyra anställda som berörs och den slutade med att en halvtidstjänst blev övertalig. De övriga anställda flyttas över när organisationen slås ihop till butiken i Gräsdalen som i dag har fem anställda.

Granngården ska nu satsa på att bredda verksamheten där.

– Vi har utökat lagerutrymmena och ska bland annat utveckla trädgård-, häst- och husdjursavdelningarna, säger Olof Fransson.

Ingen ny hyresgäst

Fastigheten i Alster ägs av Lantmännen fastigheter och där har man inte klart med någon ny hyresgäst. Och inga beslut har heller tagits kring bolagets planer på ett nytt bostadsområde på tomten ner mot Vänern.

– Nej, det stannade av bland annat på grund av bullerproblem. Men intresset för planerna finns kvar, säger Ulrika Björk, förvaltare på Lantmännen fastigheter.