2016-04-19 15:28

2016-04-19 15:28

Johannesson och Dalevi vidare i biskopsvalet

KARLSTAD

Karin Johannesson och Sören Dalevi är de två kandidater som är vidare i biskopsvalet, som avgörs den 28 april.

Karin Johannesson och Sören Dalevi fick vid tisdagens val 24,8 procent respektive 21,6 procent av rösterna. Eftersom ingen av kandidaterna fick mer än hälften av rösterna blir det således en andra valomgång torsdagen den 28 april.

Omkring 350 röstande på sju platser i Karlstads stift samlades i dag för att rösta. När den preliminära sammanräkningen var klar skilde det endast en röst mellan tvåan och trean. Därförs kunde inte ett preliminärt valresultat presenteras och den slutgiltiga sammanräkningen fick genomföras omedelbart.

Röstesedlarna transporterades till stiftskansliet där arbetsutskottet var samlat. Därefter kunde resultatet kungöras ungefär två timmar senare än planerat.

Flest röster fick alltså Karin Johannesson. Hon är född 1970 och bor i Ransby i norra Värmland och Uppsala. Hon arbetar som komminister i Övre Älvdals församling och som universitetslektor i religionsfilosofi vid teologiska institutionen i Uppsala.

Tvåa i valet men endast en rösts övervikt kom Sören Dalevi. Han är född 1969 och bor på Hammarö. Sören arbetar som lektor vid Karlstads Universitet.

Biskopsvigning i augusti

Den av dessa som får flest röster 28 april blir stiftets 16:e biskop. Om båda kandidaterna får lika många röster var avgörs valet genom lottning. Biskopsvigningen sker i Uppsala domkyrkan söndagen den 28 augusti. Torsdagen den 25 augusti lägger biskop Esbjörn Hagberg ner staven i en gudstjänst i Karlstads domkyrka.

Karin Johannesson och Sören Dalevi fick vid tisdagens val 24,8 procent respektive 21,6 procent av rösterna. Eftersom ingen av kandidaterna fick mer än hälften av rösterna blir det således en andra valomgång torsdagen den 28 april.

Omkring 350 röstande på sju platser i Karlstads stift samlades i dag för att rösta. När den preliminära sammanräkningen var klar skilde det endast en röst mellan tvåan och trean. Därförs kunde inte ett preliminärt valresultat presenteras och den slutgiltiga sammanräkningen fick genomföras omedelbart.

Röstesedlarna transporterades till stiftskansliet där arbetsutskottet var samlat. Därefter kunde resultatet kungöras ungefär två timmar senare än planerat.

Flest röster fick alltså Karin Johannesson. Hon är född 1970 och bor i Ransby i norra Värmland och Uppsala. Hon arbetar som komminister i Övre Älvdals församling och som universitetslektor i religionsfilosofi vid teologiska institutionen i Uppsala.

Tvåa i valet men endast en rösts övervikt kom Sören Dalevi. Han är född 1969 och bor på Hammarö. Sören arbetar som lektor vid Karlstads Universitet.

Biskopsvigning i augusti

Den av dessa som får flest röster 28 april blir stiftets 16:e biskop. Om båda kandidaterna får lika många röster var avgörs valet genom lottning. Biskopsvigningen sker i Uppsala domkyrkan söndagen den 28 augusti. Torsdagen den 25 augusti lägger biskop Esbjörn Hagberg ner staven i en gudstjänst i Karlstads domkyrka.