2016-04-19 15:52

2016-04-19 15:52

Försiktig optimism

LANDSTINGET: Ökade intäkter rädda landstingssiffror

De första tre månaderna 2016 ser totalt sett rätt bra ut när landstingsledningen presenterade sina senaste siffror efter landstingsstyrelsens möte på tisdagen.
Kostnaderna fortsätter öka mer än budgeterat men större intäkter i form av statsbidrag räddar helheten.

Omställningsarbetet för att klara besparingar på 380 miljoner kronor håller på. Än ser man inga tydliga resultat förutom vad gäller läkemedelskostnaderna.

221 tjänster av 300 heltidstjänster som ska sparas in är förhandlade på tjänstenivå men ännu inte framme vid att varsel går ut till berörda personer.

– Nu går vi vidare med resterande tjänster, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.

Viss oro

Oppositionens Ulric Andersson (S), varnar för kostnadsutvecklingen som fortsätter ligga på en hög nivå. Hittills cirka 22 miljoner kronor i månaden över budget för hälso- och sjukvården.

– Fortsätter det så här är det bekymmersamt. Extra resurser är inte tänkt att täcka underskott utan att förbättra vården, säger han.

– Hittills i år ser det hyfsat ut. Men vi måste lyckas med omställningen, säger Fredrik Larsson (M) landstingsstyrelsens ordförande.

Stora variationer

Han konstaterar att även om året börjat bra finns det stora variationer mellan olika verksamheter och att omställningen utförs med full kraft.

De stora minussiffrorna återfinns hos operativa specialiteter, psykiatri och allmänmedicin.

Lika många hyrläkare

Att få ner kostnaden för hyrpersonal är en del i omställningsarbetet. För hyrsjuksköterskor infördes ett stopp och där börjar kostnaden sakta sjunka. Det gäller inte för läkare som ligger kvar på samma nivå som förra året.

– För sjuksköterskorna fanns långa avtal som har löpt på men de löper ut nu. Hur vi ska göra för att minska behovet av hyrläkare har vi inget svar på i dag. Det är ett arbete som görs på nationell nivå. Där kommer vi inte att kunna hantera ett stopp, säger Gunilla Andersson.

Omställningsarbetet för att klara besparingar på 380 miljoner kronor håller på. Än ser man inga tydliga resultat förutom vad gäller läkemedelskostnaderna.

221 tjänster av 300 heltidstjänster som ska sparas in är förhandlade på tjänstenivå men ännu inte framme vid att varsel går ut till berörda personer.

– Nu går vi vidare med resterande tjänster, säger landstingsdirektör Gunilla Andersson.

Viss oro

Oppositionens Ulric Andersson (S), varnar för kostnadsutvecklingen som fortsätter ligga på en hög nivå. Hittills cirka 22 miljoner kronor i månaden över budget för hälso- och sjukvården.

– Fortsätter det så här är det bekymmersamt. Extra resurser är inte tänkt att täcka underskott utan att förbättra vården, säger han.

– Hittills i år ser det hyfsat ut. Men vi måste lyckas med omställningen, säger Fredrik Larsson (M) landstingsstyrelsens ordförande.

Stora variationer

Han konstaterar att även om året börjat bra finns det stora variationer mellan olika verksamheter och att omställningen utförs med full kraft.

De stora minussiffrorna återfinns hos operativa specialiteter, psykiatri och allmänmedicin.

Lika många hyrläkare

Att få ner kostnaden för hyrpersonal är en del i omställningsarbetet. För hyrsjuksköterskor infördes ett stopp och där börjar kostnaden sakta sjunka. Det gäller inte för läkare som ligger kvar på samma nivå som förra året.

– För sjuksköterskorna fanns långa avtal som har löpt på men de löper ut nu. Hur vi ska göra för att minska behovet av hyrläkare har vi inget svar på i dag. Det är ett arbete som görs på nationell nivå. Där kommer vi inte att kunna hantera ett stopp, säger Gunilla Andersson.