2016-04-18 14:29

2016-04-18 14:29

Fler sökande till universitetet

KARLSTAD: Plus 2,4 procent

29 729 personer har sökt programutbildningar och fristående kurser vid Karlstads universitet till hösten.
8 210 av dessa har sökt i första hand vilket är en ökning av förstahandssökande med 2,4 procent jämfört med förra höstterminen.

– Att antalet som söker till oss i första hand ökar tyder på att vi har attraktiva utbildningar och att vi i den allt hårdare konkurrensen lyckas nå fram med den informationen till de som söker högskoleutbildning, säger Thomas Nilsson som är tillförordnad rektor när Åsa Bergenheim befinner sig på utlandsresa.

Antagningen till höstterminen stängde officiellt i fredags. Störst ökning vid Karlstads universitet ses på distansprogrammet för IT, projektledning och affärssystem vid Handelshögskolan, som ökar med 38 procent.

Distansutbildningen Kompletterande pedagogisk utbildning är annan inriktning som är populär, 241 personer har sökt den i första hand, en ökning med nästan 20 procent.

– Det är väldigt roligt att det är ett fortsatt stort intresse för våra utbildningar och i synnerhet ämneslärarutbildningen. Vi har en lång tradition av att utbilda lärare och hög kvalitet i utbildningen, säger Thomas Nilsson.

Andra utbildningar med högt söktryck är civilekonom och fastighetsekonom med 243 respektive 204 förstahandssökande. Sammanlagt har dessa två utbildningarna 3 321 sökande.

– Att antalet som söker till oss i första hand ökar tyder på att vi har attraktiva utbildningar och att vi i den allt hårdare konkurrensen lyckas nå fram med den informationen till de som söker högskoleutbildning, säger Thomas Nilsson som är tillförordnad rektor när Åsa Bergenheim befinner sig på utlandsresa.

Antagningen till höstterminen stängde officiellt i fredags. Störst ökning vid Karlstads universitet ses på distansprogrammet för IT, projektledning och affärssystem vid Handelshögskolan, som ökar med 38 procent.

Distansutbildningen Kompletterande pedagogisk utbildning är annan inriktning som är populär, 241 personer har sökt den i första hand, en ökning med nästan 20 procent.

– Det är väldigt roligt att det är ett fortsatt stort intresse för våra utbildningar och i synnerhet ämneslärarutbildningen. Vi har en lång tradition av att utbilda lärare och hög kvalitet i utbildningen, säger Thomas Nilsson.

Andra utbildningar med högt söktryck är civilekonom och fastighetsekonom med 243 respektive 204 förstahandssökande. Sammanlagt har dessa två utbildningarna 3 321 sökande.