2016-04-18 08:56

2016-04-18 08:56

Fjärrvärmen bryts under planerat avbrott

KARLSTAD

På onsdagen kommer fjärrvärmekunderna på Kronoparken och Stockfallet att sakna tillgång till värme och varmvatten.

Avbrottet kommer att pågå mellan midnatt fram till 03.00 och görs som ett första steg mot en framtida avveckling av anläggningen.

Detta görs till följd av att nya värmeverket Heden 3 uppfördes och kan sammankopplas med reservanläggningen på Kronoparken.

– Vi vill avvakta kommande vinter för att få drifterfarenhet av sammankopplingen. Om den faller väl ut, vilket är vår bedömning, kan vi fortsätta avvecklingen av anläggningen, säger Peter Lind.

 

 

 

Avbrottet kommer att pågå mellan midnatt fram till 03.00 och görs som ett första steg mot en framtida avveckling av anläggningen.

Detta görs till följd av att nya värmeverket Heden 3 uppfördes och kan sammankopplas med reservanläggningen på Kronoparken.

– Vi vill avvakta kommande vinter för att få drifterfarenhet av sammankopplingen. Om den faller väl ut, vilket är vår bedömning, kan vi fortsätta avvecklingen av anläggningen, säger Peter Lind.