2016-04-17 14:03

2016-04-17 14:03

Vetskap om staden ger stärkt livsvärde

KARLSTAD: Nätverket Karlstads 1900-talshistoria

Platsens historia är viktig. Och det gäller alla tider, dåtid som nutid.

Det menar den intressegrupp som vill samla in Karlstadshistorier.

– De som bor i Karlstad kan få ett stärkt livsvärde när man vet vad hänt i miljön, säger Bengt Schüllerqvist som är en av ett drygt 20-tal människor i det nätverk som brinner för stans historia och utveckling.

Han säger att det är inte bara de som bor och som är uppväxta i staden som har nytta av att höra om platsernas, och även personers, historia. Det kan även få nyinflyttade att trivas bättre.

– Platserna blir mindre anonyma och mer attraktiva när man får veta vad som hänt.

Under lördagen fanns Nätverket Karlstads 1900-talshistoria på Värmlands museum på den sjätte upplagan av ”Karlstadsdagen”, där man informerade lite om sina ambitioner. Länge har det funnits en tanke om att göra en bok av de små berättelser man producerat och berättar om, men nu är man mer inne på att göra en digital sammanställning.

– Då är det viktigt att bygga upp en hemsida, och vi pratar lite med kommunen om detta, säger Bengt Schüllerqvist.

Finns det någon historia tycker du är extra värd att berätta?

– I fjol hade jag ett anförande om en liten litteraturförening som min far tidigt blev ordförande för, det var som en studiecirkel för litteraturintresserade.

– För det behöver inte handla om de stora politiska besluten, det kan vara små episoder kring individer.

– De som bor i Karlstad kan få ett stärkt livsvärde när man vet vad hänt i miljön, säger Bengt Schüllerqvist som är en av ett drygt 20-tal människor i det nätverk som brinner för stans historia och utveckling.

Han säger att det är inte bara de som bor och som är uppväxta i staden som har nytta av att höra om platsernas, och även personers, historia. Det kan även få nyinflyttade att trivas bättre.

– Platserna blir mindre anonyma och mer attraktiva när man får veta vad som hänt.

Under lördagen fanns Nätverket Karlstads 1900-talshistoria på Värmlands museum på den sjätte upplagan av ”Karlstadsdagen”, där man informerade lite om sina ambitioner. Länge har det funnits en tanke om att göra en bok av de små berättelser man producerat och berättar om, men nu är man mer inne på att göra en digital sammanställning.

– Då är det viktigt att bygga upp en hemsida, och vi pratar lite med kommunen om detta, säger Bengt Schüllerqvist.

Finns det någon historia tycker du är extra värd att berätta?

– I fjol hade jag ett anförande om en liten litteraturförening som min far tidigt blev ordförande för, det var som en studiecirkel för litteraturintresserade.

– För det behöver inte handla om de stora politiska besluten, det kan vara små episoder kring individer.