2016-04-15 19:47

2016-04-15 19:47

Kräver kommunen på 300 000 kronor

KARLSTAD: Arbetsmiljöverket anser att gymnasier inte haft rutiner vid arbetstoppar

Arbetsmiljöverket vill att förvaltningsrätten dömer Karlstads kommun att betala 300 000 kronor i vite.

Anledningen är att tre gymnasier trots två inspektioner inte har infört en lista på hur lärarna ska prioritera sina arbetsuppgifter när den ordinarie arbetstiden inte räcker till.

I dagarna har Arbetsmiljöverket skickat ett brev till Förvaltningsrätten i Stockholm där man kräver att man ska klubba domen om de 300 000 kronorna i vite.

Bakgrunden är en anmälan på grund av att Nobelgymnasiet, Tingvallagymnasiet och Älvkullegymnasiet inte har haft några rutiner för i vilken ordning de ska prioritera sina arbetsuppgifter när den ordinarie arbetstiden inte räcker till för alla uppgifter.

Detta ålade verket kommunen att införa redan i maj 2015. Men när Arbetsmiljöverket genomförde en uppföljande inspektion i november hade ingen prioriteringslista införts i den bemärkelsen att den klargör för lärarna i vilken ordning som arbetsuppgifter ska prioriteras när arbetsbelastningen är hög.

Kommunen hade inte heller, enligt verket, klargjort för lärarna att prioriteringsordningen finns genom att berätta om innehållet i listan till dem.

Jan Johansson är rektor vid Nobelgymnasiet. Han säger så här om Arbetsmiljöverkets bedömning:

– Vi anser att kritiken delvis är felaktig. Efter den första inspektionen har vi infört ett nytt arbetssätt som vi är överens om med.

– När Arbetsmiljöverket var här på sin inspektion den 2 november var inte prioriteringslistan tillräckligt känd bland lärarna enligt verkets bedömning.

– Under våren har vi i facklig samverkan tagit fram ett arbetssätt där via förtydligar prioriteringslistan i läsårsöverenskommelsen och medarbetarsamtalet. Nu känner alla våra 150 lärare till detta och nu ska vi börja jobba efter det nya arbetssättet, säger Jan Johansson.

Karlstads kommun har på sig till den 26 april att yttra sig till förvaltningsrätten.

– Vi hoppas givetvis att kommunen ska slippa att betala vite.

Om en skola inte genomför åtgärder innan den sista april höjs vitet till 200 000 kronor per skola.

I dagarna har Arbetsmiljöverket skickat ett brev till Förvaltningsrätten i Stockholm där man kräver att man ska klubba domen om de 300 000 kronorna i vite.

Bakgrunden är en anmälan på grund av att Nobelgymnasiet, Tingvallagymnasiet och Älvkullegymnasiet inte har haft några rutiner för i vilken ordning de ska prioritera sina arbetsuppgifter när den ordinarie arbetstiden inte räcker till för alla uppgifter.

Detta ålade verket kommunen att införa redan i maj 2015. Men när Arbetsmiljöverket genomförde en uppföljande inspektion i november hade ingen prioriteringslista införts i den bemärkelsen att den klargör för lärarna i vilken ordning som arbetsuppgifter ska prioriteras när arbetsbelastningen är hög.

Kommunen hade inte heller, enligt verket, klargjort för lärarna att prioriteringsordningen finns genom att berätta om innehållet i listan till dem.

Jan Johansson är rektor vid Nobelgymnasiet. Han säger så här om Arbetsmiljöverkets bedömning:

– Vi anser att kritiken delvis är felaktig. Efter den första inspektionen har vi infört ett nytt arbetssätt som vi är överens om med.

– När Arbetsmiljöverket var här på sin inspektion den 2 november var inte prioriteringslistan tillräckligt känd bland lärarna enligt verkets bedömning.

– Under våren har vi i facklig samverkan tagit fram ett arbetssätt där via förtydligar prioriteringslistan i läsårsöverenskommelsen och medarbetarsamtalet. Nu känner alla våra 150 lärare till detta och nu ska vi börja jobba efter det nya arbetssättet, säger Jan Johansson.

Karlstads kommun har på sig till den 26 april att yttra sig till förvaltningsrätten.

– Vi hoppas givetvis att kommunen ska slippa att betala vite.

Om en skola inte genomför åtgärder innan den sista april höjs vitet till 200 000 kronor per skola.