2016-04-13 13:31

2016-04-13 13:51

Så pratar du ordlöst i Mariebergsskogen

KARLSTAD: Mariebergsskogen slår in nya dörrar

Tänk dig att du står i övre lekparken i Mariebergsskogen och ska säga till ditt sällskap att du vill gå till smådjurshuset. Eller till Naturum och ta en fika. Eller säg att du är fem år och vill fråga en annan femåring där i parken om ni ska leka. Men du har inget språk.
Försök.

Mariebergsskogens vd Anna Lööf Falkman går fram till den lilla lådan mellan parkbänkarna och tar fram den nya broschyren – som det är lite av vernissage för här i dag.

Svårare än så är det faktiskt inte. Här finns små bilder att kommunicera med: som vill+du+leka och Mariebergsskogens attraktioner, aktiviteter och sevärdheter.

Tillgänglighet

– Vi pratar tillgänglighet, säger Anna Lööf Falkman. En park som den här ska självklart vara tillgänglig för så många som möjligt. Förra året gjorde vi i ordning slänten här, med lutning och hårdgjorda ytor, och det är ofta sådant vi tänker på när vi pratar om tillgänglighet. Men i dag handlar det om den kommunikativa miljön.

Anna Lööf Falkman och parkens kommunikatör Maria Nyström har de senaste två åren undersökt möjligheterna att göra Mariebergsskogen mer tillgänglig för personer som av olika anledningar inte kan hantera orden och talet med lätthet, utan behöver ett annat sätt att kommunicera på.

– Vi har tagit hjälp av Jessica Eriksson, som är kommunikationspedagog.

Digital kommunikationskarta

Mariebergsskogen slår in dörrar här. Projektet Peka & prata vars första del nu presenteras är unikt.

– Jag är så glad och stolt att Mariebergsskogen gör det här i Karlstad, säger Jessica Eriksson. Det finns inget liknande i Sverige.

I projektets första fas har alltså en kommunikationskarta utarbetats som finns att hämta på papper i parken eller digitalt på Mariebergskogens hemsida.

– Tänk att inte kunna berätta vad man varit med om, utan vara tvungen att hålla allt inom sig. Nu kan du i stället ta fram bilderna och berätta för mormor som du träffar på eftermiddagen om de söta grisarna du såg när du var i Mariebergsskogen. Hur stort är inte det?

Personalen i parken är förstås också redo att kommunicera på nya sätt säger Anna Lööf Falkman.

– Mariebergsskogens personal har genomgått en utbildning och alla är verkligen engagerade i detta.

Projektet kommer att utvecklas successivt för att öka tillgängligheten på olika sätt.

– Kommunikationskartorna är ju också till nytta för alla nya Karlstadsbor som inte lärt sig svenska än, säger Anna Lööf Falkman.

Mariebergsskogens vd Anna Lööf Falkman går fram till den lilla lådan mellan parkbänkarna och tar fram den nya broschyren – som det är lite av vernissage för här i dag.

Svårare än så är det faktiskt inte. Här finns små bilder att kommunicera med: som vill+du+leka och Mariebergsskogens attraktioner, aktiviteter och sevärdheter.

Tillgänglighet

– Vi pratar tillgänglighet, säger Anna Lööf Falkman. En park som den här ska självklart vara tillgänglig för så många som möjligt. Förra året gjorde vi i ordning slänten här, med lutning och hårdgjorda ytor, och det är ofta sådant vi tänker på när vi pratar om tillgänglighet. Men i dag handlar det om den kommunikativa miljön.

Anna Lööf Falkman och parkens kommunikatör Maria Nyström har de senaste två åren undersökt möjligheterna att göra Mariebergsskogen mer tillgänglig för personer som av olika anledningar inte kan hantera orden och talet med lätthet, utan behöver ett annat sätt att kommunicera på.

– Vi har tagit hjälp av Jessica Eriksson, som är kommunikationspedagog.

Digital kommunikationskarta

Mariebergsskogen slår in dörrar här. Projektet Peka & prata vars första del nu presenteras är unikt.

– Jag är så glad och stolt att Mariebergsskogen gör det här i Karlstad, säger Jessica Eriksson. Det finns inget liknande i Sverige.

I projektets första fas har alltså en kommunikationskarta utarbetats som finns att hämta på papper i parken eller digitalt på Mariebergskogens hemsida.

– Tänk att inte kunna berätta vad man varit med om, utan vara tvungen att hålla allt inom sig. Nu kan du i stället ta fram bilderna och berätta för mormor som du träffar på eftermiddagen om de söta grisarna du såg när du var i Mariebergsskogen. Hur stort är inte det?

Personalen i parken är förstås också redo att kommunicera på nya sätt säger Anna Lööf Falkman.

– Mariebergsskogens personal har genomgått en utbildning och alla är verkligen engagerade i detta.

Projektet kommer att utvecklas successivt för att öka tillgängligheten på olika sätt.

– Kommunikationskartorna är ju också till nytta för alla nya Karlstadsbor som inte lärt sig svenska än, säger Anna Lööf Falkman.