2016-04-12 21:30

2016-04-13 06:26

Vad är kulturtrappan för något?

HALLÅ DÄR...

... Marléne Lund Kopparklint (M), som vill att äldre ska få ta större del av det kulturutbud som finns.

– Vi har redan i dag kulturella inslag på våra vårdboenden. Nu vill vi höja nivån och erbjuda ett bredare utbud inom sex områden: dans, musik, konst, teater, film och läsning. Många äldre har svårt att ta del av det kulturutbud som finns, så då får kulturen komma till dem i stället. Tanken är att det ska bli lika på samtliga 16 vårdboenden i kommunen, och att alla som bor där får ta del av trappan.

Konkret, vad innebär det?

– Till exempel kan Wermlandsoperan åka till vårboenden och repa och musiker kommer dit och sjunger.

Hur viktigt är det att äldre får ta del av kulturutbudet?

– Det är otroligt viktigt. Vi vet att kultur är en del i ett gott liv. Och många äldre har ett stort kulturintresse. Det höjer livskvaliteten och ger en guldkant på tillvaron.

När drar kulturtrappan i gång?

– Förvaltningen får nu i uppdrag att ta fram ett förslag som vi hoppas blir klart i år.

– Vi har redan i dag kulturella inslag på våra vårdboenden. Nu vill vi höja nivån och erbjuda ett bredare utbud inom sex områden: dans, musik, konst, teater, film och läsning. Många äldre har svårt att ta del av det kulturutbud som finns, så då får kulturen komma till dem i stället. Tanken är att det ska bli lika på samtliga 16 vårdboenden i kommunen, och att alla som bor där får ta del av trappan.

Konkret, vad innebär det?

– Till exempel kan Wermlandsoperan åka till vårboenden och repa och musiker kommer dit och sjunger.

Hur viktigt är det att äldre får ta del av kulturutbudet?

– Det är otroligt viktigt. Vi vet att kultur är en del i ett gott liv. Och många äldre har ett stort kulturintresse. Det höjer livskvaliteten och ger en guldkant på tillvaron.

När drar kulturtrappan i gång?

– Förvaltningen får nu i uppdrag att ta fram ett förslag som vi hoppas blir klart i år.