2016-04-12 18:48

2016-04-12 20:24

Ny skoldirektör har utsetts

KARLSTAD

Maria Kjällström har av kommunstyrelsen utsetts till ny skoldirektör vid barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun.

Hon är i dag förvaltningschef för bildningsförvaltningen inom Hammarö kommun och efterträder Staffan Skoglund.

Maria Kjällström tillträder sin nya tjänst den 15 augusti 2016. Förordnandet sträcker sig över sex år.

Hon är i dag förvaltningschef för bildningsförvaltningen inom Hammarö kommun och efterträder Staffan Skoglund.

Maria Kjällström tillträder sin nya tjänst den 15 augusti 2016. Förordnandet sträcker sig över sex år.