2016-04-12 15:46

2016-04-12 15:46

Bränder blev minus för Länsförsäkringar

VÄRMLAND: Kraftig tillväxt för bankverksamheten 2015

Många omfattande bränder för lantbruks - och villakunderna under 2015 gav ett minus på fyra miljoner kronor i Länsförsäkringar Värmlands sakförsäkringsrörelse.
– Nu har kunder som har flera försäkringar i Länsförsäkringar fått rabatter motsvarande 25 miljoner kronor. Något som man kan kalla för vinstutdelning., Om vi inte gett rabatterna hade sakförsäkringsrörelsen gått med vinst, säger Ulf W Eriksson, vd i Länsförsäkringar Värmland

Man får gå tillbaka fem år i tiden för att hitta ett minus i sakförsäkringsrörelsen. Ändå finns det många ljuspunkter i 2015 års resultat. Trots svajiga börser har kapitalförvaltningen gått hyfsat, 77 miljoner kronor. Bäst har det gått för placeringarna i fastigheter.

Under 2015 har det tecknats 4 000 nya sakförsäkringar.

Utropstecken

Det stora utropstecknet är bankverksamheten som haft kraftig tillväxt. Affärsvolymen ökade med 16 procent och uppgår nu till 4,5 miljarder kronor. Banken, som i år fyller 20 år, har i dag 13 000 kunder.

– Det var ett klokt beslut att starta bankrörelsen.

Den närmaste tiden kommer Länsförsäkringar Fastighetsförmedling att öppna kontor i Sunne och Arvika. Förmedlingen har sedan tidigare kontor i Karlstad, Kristinehamn och Filipstad.

En utmaning för Länsförsäkringar är att digitalisera och samtidigt behålla den lokala närvaron.

– Det skall vi klara, säger Ulf W Eriksson.

Den 19 april har bolaget sin årsstämma i Karlstad.

Man får gå tillbaka fem år i tiden för att hitta ett minus i sakförsäkringsrörelsen. Ändå finns det många ljuspunkter i 2015 års resultat. Trots svajiga börser har kapitalförvaltningen gått hyfsat, 77 miljoner kronor. Bäst har det gått för placeringarna i fastigheter.

Under 2015 har det tecknats 4 000 nya sakförsäkringar.

Utropstecken

Det stora utropstecknet är bankverksamheten som haft kraftig tillväxt. Affärsvolymen ökade med 16 procent och uppgår nu till 4,5 miljarder kronor. Banken, som i år fyller 20 år, har i dag 13 000 kunder.

– Det var ett klokt beslut att starta bankrörelsen.

Den närmaste tiden kommer Länsförsäkringar Fastighetsförmedling att öppna kontor i Sunne och Arvika. Förmedlingen har sedan tidigare kontor i Karlstad, Kristinehamn och Filipstad.

En utmaning för Länsförsäkringar är att digitalisera och samtidigt behålla den lokala närvaron.

– Det skall vi klara, säger Ulf W Eriksson.

Den 19 april har bolaget sin årsstämma i Karlstad.