2016-04-07 06:00

2016-04-07 10:04

Sommarkul för alla ungdomar

KARLSTAD: Integration i fokus

Fritidsgårdarna håller öppet hela sommaren och nyanlända erbjuds både språkträning och aktiviteter.
Det är ett axplock av Karlstads kommuns alla aktiviteter för barn och ungdomar i sommar.

Bakom sommarens planering står samverkansgruppen för barn och ungdomar som består av flera förvaltningar, myndigheter och föreningar.

Årets upplägg liknar tidigare år, men med fokus på att skapa meningsfulla sommaraktiviteter och mötesplatser som underlättar integrationen av nyanlända ungdomar.

Språkträning

Ett exempel är sommarskolan för de som går i årskurs 6 till 9. 75 elever erbjuds en sju veckor lång skola med språkundervisning varvad med aktiviteter. Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning erbjuder också nyanlända gymnasieelever språkträning och samhällsorientering.

– Tanken är att påskynda integrationen och samtidigt ge bättre förutsättningar för att ungdomarna ska bli gymnasiebehöriga, säger Anna Dahlén Gauffin, vice ordförande i samverksansgruppen.

Fritidsgårdarna på Våxnäs, Kronoparken och Uno i centrala Karlstad håller öppet hela sommaren. Tryggare Karlstad satsar på betydligt fler ungdomar ute kvällstid, där ungdomar rör sig och många av de som anställs inför sommarskolorna är lärarstudenter, vilket ordförande Niklas Wikström (L) ser positivt på:

– De kan säkert lära sig mycket av nyanländas erfarenheter.

Bakom sommarens planering står samverkansgruppen för barn och ungdomar som består av flera förvaltningar, myndigheter och föreningar.

Årets upplägg liknar tidigare år, men med fokus på att skapa meningsfulla sommaraktiviteter och mötesplatser som underlättar integrationen av nyanlända ungdomar.

Språkträning

Ett exempel är sommarskolan för de som går i årskurs 6 till 9. 75 elever erbjuds en sju veckor lång skola med språkundervisning varvad med aktiviteter. Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning erbjuder också nyanlända gymnasieelever språkträning och samhällsorientering.

– Tanken är att påskynda integrationen och samtidigt ge bättre förutsättningar för att ungdomarna ska bli gymnasiebehöriga, säger Anna Dahlén Gauffin, vice ordförande i samverksansgruppen.

Fritidsgårdarna på Våxnäs, Kronoparken och Uno i centrala Karlstad håller öppet hela sommaren. Tryggare Karlstad satsar på betydligt fler ungdomar ute kvällstid, där ungdomar rör sig och många av de som anställs inför sommarskolorna är lärarstudenter, vilket ordförande Niklas Wikström (L) ser positivt på:

– De kan säkert lära sig mycket av nyanländas erfarenheter.