2016-04-07 17:37

2016-04-07 17:37

Kommunanställda trivs och är stolta

KARLSTAD

De anställda vid Karlstads kommun trivs med sitt jobb. Det visar en ny undersökning som har gjorts av undersökningsföretaget CMA Research. 92 procent av de cirka 7 000 anställda svarade på frågorna.

Påståendet mitt arbete känns meningsfullt får värdet 4,5 på en femgradig skala, liksom påståendet jag är starkt engagerad i mitt arbete, en ökning med 0,1 enheter.

Medarbetarna i Karlstads kommun känner sig också stolta över att jobba i koncernen. Det får värdet 4,1, vilket även det är en ökning med 0,1 enheter.

 

Påståendet mitt arbete känns meningsfullt får värdet 4,5 på en femgradig skala, liksom påståendet jag är starkt engagerad i mitt arbete, en ökning med 0,1 enheter.

Medarbetarna i Karlstads kommun känner sig också stolta över att jobba i koncernen. Det får värdet 4,1, vilket även det är en ökning med 0,1 enheter.