2016-04-06 18:09

2016-04-06 18:09

Vit maktgrupp går fram

VÄRMLAND: Ny rapport om Hotet mot demokratin

Hotet mot demokratin. Det öppna hatet i samhället skruvas upp. Vitmaktmiljön är aktiv i Värmland, i synnerhet i Filipstad. Hatbrottsanmälningarna ökar och över 20 procent av de ledande nämndpolitikerna har utsatts för hot och trakasserier visar en rapport som presenterades på onsdagen.

Det är Brottsförebyggande centrum i Värmland som sammanställt rapporten Hot mot demokratin i Värmland. Den lades fram i samband med en konferens om våldsbejakande extremism på universitetet i Karlstad.

Inga värmlänningar till IS

Enligt rapporten finns det inga bekräftade fall där personer rest från Värmland för att strida med IS.

Däremot är vit maktmiljön fortfarande aktiv i länet. Värmland har, konstateras det i rapporten, sedan lång tid varit en central geografisk plats för den svenska nationalsocialismen.

Svenskarnas parti lades ner i maj förra året, men Nordiska motståndsrörelsen (NMR) går fram. Från 2014 till 2015 ska NMR:s aktiviteter ha ökat från 12 till 64. 23 av händelserna inträffade i Filipstad.

– Merparten av aktiviteterna utgörs av propagandaspridning av olika slag, såsom uppsättning av klistermärken och spridning av flygblad, säger Peter Sundin, handläggare på Brottsförebyggande centrum i ett pressmeddelande. Att Filipstad sticker ut beror på att det i kommunen finns individer som väldigt aktivt sprider organisationens budskap. Men det går inte att bortse från närheten till Ludvika där motståndsrörelsens kärna finns och påverkan därifrån.

Vit makt-miljön är föränderlig men beständig. I rapporten betonas regional samverkan mellan myndigheter och andra organisationer för att bevaka och hejda dessa grupper.

 Att verka för att alla ska känna tillhörighet är också en framgångsfaktor, står det i rapporten, eftersom utanförskap och samhällsförakt alltid varit starka drivkrafter för våldsbejakande grupperingar.

Hatbrott

Hatbrotten ökar i Värmland. 141 anmälningar gjordes 2014, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med året innan.

I 65 procent av fallen var motivet främlingsfientligt/rasistiskt. 11 procent personuppklaras i länet, riksgenomsnittet är 5 procent.

Utsatta politiker

21 procent av ordförande och vice ordförande i nämnder uppger att de utsatts för hot och trakasserier i samband med sina politiska uppdrag. 44 procent vet inte att det finns en handlingsplan vad gäller politikers utsatthet.

Beatrice Högå, verksamhetschef på Brottsförebyggande centrum, är förvånad över att en så stor andel inte känner till handlingsplanerna.

– Det är allvarligt. Alla ska veta vart de ska vända sig och vad som ska göras när någon utsätts för hot eller trakasserier. Det är oerhört viktigt att de förtroendevalda kan utföra sina uppdrag utan att bli utsatta eller behöva känna oro. Det viktiga är att det inte normaliseras, att man inte ser på det som ”pojkstreck”, som någon i undersökningen kallar det, som något acceptabelt. För det är aldrig acceptabelt att utsättas för hot och trakasserier.

Det är Brottsförebyggande centrum i Värmland som sammanställt rapporten Hot mot demokratin i Värmland. Den lades fram i samband med en konferens om våldsbejakande extremism på universitetet i Karlstad.

Inga värmlänningar till IS

Enligt rapporten finns det inga bekräftade fall där personer rest från Värmland för att strida med IS.

Däremot är vit maktmiljön fortfarande aktiv i länet. Värmland har, konstateras det i rapporten, sedan lång tid varit en central geografisk plats för den svenska nationalsocialismen.

Svenskarnas parti lades ner i maj förra året, men Nordiska motståndsrörelsen (NMR) går fram. Från 2014 till 2015 ska NMR:s aktiviteter ha ökat från 12 till 64. 23 av händelserna inträffade i Filipstad.

– Merparten av aktiviteterna utgörs av propagandaspridning av olika slag, såsom uppsättning av klistermärken och spridning av flygblad, säger Peter Sundin, handläggare på Brottsförebyggande centrum i ett pressmeddelande. Att Filipstad sticker ut beror på att det i kommunen finns individer som väldigt aktivt sprider organisationens budskap. Men det går inte att bortse från närheten till Ludvika där motståndsrörelsens kärna finns och påverkan därifrån.

Vit makt-miljön är föränderlig men beständig. I rapporten betonas regional samverkan mellan myndigheter och andra organisationer för att bevaka och hejda dessa grupper.

 Att verka för att alla ska känna tillhörighet är också en framgångsfaktor, står det i rapporten, eftersom utanförskap och samhällsförakt alltid varit starka drivkrafter för våldsbejakande grupperingar.

Hatbrott

Hatbrotten ökar i Värmland. 141 anmälningar gjordes 2014, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med året innan.

I 65 procent av fallen var motivet främlingsfientligt/rasistiskt. 11 procent personuppklaras i länet, riksgenomsnittet är 5 procent.

Utsatta politiker

21 procent av ordförande och vice ordförande i nämnder uppger att de utsatts för hot och trakasserier i samband med sina politiska uppdrag. 44 procent vet inte att det finns en handlingsplan vad gäller politikers utsatthet.

Beatrice Högå, verksamhetschef på Brottsförebyggande centrum, är förvånad över att en så stor andel inte känner till handlingsplanerna.

– Det är allvarligt. Alla ska veta vart de ska vända sig och vad som ska göras när någon utsätts för hot eller trakasserier. Det är oerhört viktigt att de förtroendevalda kan utföra sina uppdrag utan att bli utsatta eller behöva känna oro. Det viktiga är att det inte normaliseras, att man inte ser på det som ”pojkstreck”, som någon i undersökningen kallar det, som något acceptabelt. För det är aldrig acceptabelt att utsättas för hot och trakasserier.