2016-04-06 07:57

2016-04-06 07:57

Namnförslag för sjukhusvägen

KARLSTAD: Klar favorit i omröstningen

Landstinget Värmland har haft omröstningar för att hitta ett namn för vägen som löper från Älvgatan mot akutmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad. Nu återstår bara tre namnförslag för Karlstads kommun att ta ställning till.

– Fantastiskt rolig att se ett sådant engagemang bland invånarna. Över 350 personer har varit inne och röstat på sitt favoritförslag, säger landstingets fastighetschef Annette Andersson.

Drygt 170 namnförslag kom in till Landstingets jury, som valde ut fem förslag som allmänheten fått rösta på. Nu återstår bara de tre namnen Märta Palmborgs väg (179 röster), Vårdsvängen (92) och Älvbacken (52) för Karlstad kommun att välja mellan.

– Det ska bli spännande att se vad de väljer. Att det finns en klar favorit råder det dock inga tvivel om, säger Annette Andersson.

– Fantastiskt rolig att se ett sådant engagemang bland invånarna. Över 350 personer har varit inne och röstat på sitt favoritförslag, säger landstingets fastighetschef Annette Andersson.

Drygt 170 namnförslag kom in till Landstingets jury, som valde ut fem förslag som allmänheten fått rösta på. Nu återstår bara de tre namnen Märta Palmborgs väg (179 röster), Vårdsvängen (92) och Älvbacken (52) för Karlstad kommun att välja mellan.

– Det ska bli spännande att se vad de väljer. Att det finns en klar favorit råder det dock inga tvivel om, säger Annette Andersson.

  • Robert Nilsson