2016-04-06 17:08

2016-04-06 17:08

Lärarutbildning avvecklas

KARLSTAD: Flera brister i lärarprogram – nu läggs den ner

Universitetskanslersämbetet har hittat brister i ett speciallärarprogram på Karlstads universitet.
Nu läggs utbildningen ner.

Karlstads universitet har två påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå för yrkesverksamma lärare: språk-, skriv- och läsutveckling samt utvecklingsstörning.

Nu har universitetet beslutat att lägga ner den förstnämnda.

Anledningen: Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har hittat brister i utbildningen.

Saknar bredd

Universitetet har försökt att förbättra utbildningen, men UKÄ anser att det inte är tillräckligt.

UKÄ anser bland annat att forskningen på utbildningen saknar bredd och att det vetenskapliga djupet i kurslitteraturen inte är tillräckligt.

Ska göra en analys

– Fokus just nu ligger på att åtgärda brister och säkerställa att alla nuvarande studenter får del av den kunskap som bedömarna menar saknar och får en utbildning med hög kvalitet, säger Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen i ett pressmeddelande.

Nu ska Karlstads universitet göra en analys av situationen.

– Hur vi sedan går vidare beror på utfallet av analysen. Målsättningen är att Karlstads universitet fortsatt ska utbilda specialpedagogisk kompetens, säger Björn Åstrand.

Karlstads universitet har två påbyggnadsutbildningar på avancerad nivå för yrkesverksamma lärare: språk-, skriv- och läsutveckling samt utvecklingsstörning.

Nu har universitetet beslutat att lägga ner den förstnämnda.

Anledningen: Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har hittat brister i utbildningen.

Saknar bredd

Universitetet har försökt att förbättra utbildningen, men UKÄ anser att det inte är tillräckligt.

UKÄ anser bland annat att forskningen på utbildningen saknar bredd och att det vetenskapliga djupet i kurslitteraturen inte är tillräckligt.

Ska göra en analys

– Fokus just nu ligger på att åtgärda brister och säkerställa att alla nuvarande studenter får del av den kunskap som bedömarna menar saknar och får en utbildning med hög kvalitet, säger Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen i ett pressmeddelande.

Nu ska Karlstads universitet göra en analys av situationen.

– Hur vi sedan går vidare beror på utfallet av analysen. Målsättningen är att Karlstads universitet fortsatt ska utbilda specialpedagogisk kompetens, säger Björn Åstrand.