2016-04-06 21:51

2016-04-06 22:05

Gravaleden – en het potatis

SKÅRE: Fullsatt i Skåreskolans matsal

Gravaledens vara eller icke vara engagerar Skåreborna. På onsdagskvällen informationsmöte blev det fullsatt. Över hundra personer kom.

Stridsfrågan om Gravaleden i Skåre har väckts till liv igen.

Förra året gav den politiska majoriteten tjänstemännen i uppdrag att se över möjligheterna att bygga ut industriområdet vid Ilanda i Skåre.

– Kommunen är i stort behov av verksamhetsmark med järnvägsanslutning. Många företag efterfrågar det, säger projektledaren Peter Thörn.

Utredningen ska också ge svar på om den sista etappen av Gravaleden behöver byggas för att trafiken ska nå fram till logistikparken.

– Behövs Gravaleden eller kommer de ta andra vägar till parken, exempelvis 61:an, 62:an eller järnvägen? Det ska vi försöka ta reda på, säger Peter Thörn.

I2-skogen

Gravaledens vara eller icke vara är en fråga som engagerar Skåreborna.

När kommunen på onsdagskvällen anordnade ett informationsmöte så kom över hundra personer.

Alla fick inte ens plats i Skåreskolans matsal – flera fick stå i korridoren.

Åhörarna hade många åsikter och frågor om planerna.

Många värnar om I2-skogen.

– Skogen används av många fler än vi som bor i Skåre. På sommaren är det flera tusen där, sa en åhörare.

– Jag är förvånad att politikerna tar upp den här frågan igen. Det är ett svek mot de som bor här, sa en annan.

Men Skåreborna är splittrade i frågan. De som bor på Ilandavägen tycker det behövs en alternativ väg för tung trafik.

– Det är väldigt mycket trafik där. Jag hoppas inte parken leder till att det kommer ännu fler lastbilar. Dra inte hit mer trafik! sa en åhörare.

Någon undrade om Gravaleden kan byggas ut även om det inte blir någon park.

– Nej, inte som jag ser det. Det är den kopplingen som finns, svarade Peter Thörn.

Trafikanalys

Kommunen ska ta fram en trafiksimulering som ska ge svar på om Gravaleden behövs för att logistikparken ska bli verklighet.

– Vi tittar på hur trafiken ser ut i dag och hur flödena kan se ut i framtiden. Vår konsult säger att den mesta trafiken kommer gå på järnvägen, säger Peter Thörn.

Utredningsarbetet fortsätter under april. Det ska genomföras workshops med både medborgare och företagare. Förhoppningen är att presentera ett underlag för politiken i maj.

– Då ska vi också ge förslag på fortsatt arbete och inriktning, säger Peter Thörn.

Kommunstyrelsen kan komma att behandla ärendet på sammanträdet den 21 juni.

Stridsfrågan om Gravaleden i Skåre har väckts till liv igen.

Förra året gav den politiska majoriteten tjänstemännen i uppdrag att se över möjligheterna att bygga ut industriområdet vid Ilanda i Skåre.

– Kommunen är i stort behov av verksamhetsmark med järnvägsanslutning. Många företag efterfrågar det, säger projektledaren Peter Thörn.

Utredningen ska också ge svar på om den sista etappen av Gravaleden behöver byggas för att trafiken ska nå fram till logistikparken.

– Behövs Gravaleden eller kommer de ta andra vägar till parken, exempelvis 61:an, 62:an eller järnvägen? Det ska vi försöka ta reda på, säger Peter Thörn.

I2-skogen

Gravaledens vara eller icke vara är en fråga som engagerar Skåreborna.

När kommunen på onsdagskvällen anordnade ett informationsmöte så kom över hundra personer.

Alla fick inte ens plats i Skåreskolans matsal – flera fick stå i korridoren.

Åhörarna hade många åsikter och frågor om planerna.

Många värnar om I2-skogen.

– Skogen används av många fler än vi som bor i Skåre. På sommaren är det flera tusen där, sa en åhörare.

– Jag är förvånad att politikerna tar upp den här frågan igen. Det är ett svek mot de som bor här, sa en annan.

Men Skåreborna är splittrade i frågan. De som bor på Ilandavägen tycker det behövs en alternativ väg för tung trafik.

– Det är väldigt mycket trafik där. Jag hoppas inte parken leder till att det kommer ännu fler lastbilar. Dra inte hit mer trafik! sa en åhörare.

Någon undrade om Gravaleden kan byggas ut även om det inte blir någon park.

– Nej, inte som jag ser det. Det är den kopplingen som finns, svarade Peter Thörn.

Trafikanalys

Kommunen ska ta fram en trafiksimulering som ska ge svar på om Gravaleden behövs för att logistikparken ska bli verklighet.

– Vi tittar på hur trafiken ser ut i dag och hur flödena kan se ut i framtiden. Vår konsult säger att den mesta trafiken kommer gå på järnvägen, säger Peter Thörn.

Utredningsarbetet fortsätter under april. Det ska genomföras workshops med både medborgare och företagare. Förhoppningen är att presentera ett underlag för politiken i maj.

– Då ska vi också ge förslag på fortsatt arbete och inriktning, säger Peter Thörn.

Kommunstyrelsen kan komma att behandla ärendet på sammanträdet den 21 juni.

Bakgrund Gravaleden

Gravaleden var en het politisk fråga under 1990-talet. Men planerna stoppades av Miljöpartiet 1998 som ville skydda miljön vid Skåreberget. Nu är frågan aktuell igen och politikerna har beställt en utredning av tjänstemännen.

Det råder dock politisk oenighet. Kristdemokraterna lyfte frågan i samband i valrörelsen 2014. Men Miljöpartiet, som ingår i den politiska majoriteten, är starkt emot idén om en ny led då de anser att naturvärden i området går före.

Källa: