2016-04-05 17:21

2016-04-05 17:21

Hur länge har det funnits ett bibliotek på Centralsjukhuset?

HALLÅ DÄR

... Jan Schützer, mångårig bibliotekschef inom landstinget som nu har gått i pension. På tisdagen presenterade han sin nyskrivna bok ”Sjukhusbiblioteket i Karlstad. En historisk sammanställning”.

– Det första biblioteket inrättades redan 1923, fast då på Karlstads lasarett. Det fanns i en källarlokal och bestod av en rullstol som hade byggts om. Man hade monterat en bokhylla i plåt och sedan gick man runt på avdelningarna och erbjöd patienterna böcker att läsa.

Visst var vårdtiderna längre på den tiden?

– Ja, det var de. Och därför var det viktigt att de fick något att förströ sig med. En annan sak som var intressant med den tidens sjukhusbibliotek var att man uppmuntrade de anställda till att låna böcker.

Men sedan fanns det väl ytterligare ett bibliotek?

– Ja, det fanns ett särskilt läkarbibliotek med fackböcker och facktidskrifter. På dörren fanns det en skylt där det stod att obehöriga inte ägde tillträde.

Men nu är det kanske ett enda bibliotek?

– Ja, 1978, bildades det nuvarande biblioteket och sedan dess är det en enda organisation. Sedan 1990-talet är den medicinska delen tillgänglig även för patienter och deras anhöriga. Det finns ju tillgång till många databaser.

Men det är väl inte längre någon rullstol som körs runt på avdelningarna.

– Nej, så är det inte. I stället har vi en tjänst som vi kallar ”ring så kommer vi”. Är det någon som inte kan komma till biblioteket så kommer vi i stället till patienten med ett urval. Jag säger visst ”vi” trots att jag är pensionär nu märker jag.

Hur länge har du arbetat på sjukhusbiblioteket?

– Jag har arbetat här i 35 år. Under de senaste 21 åren var jag chef.

– Det första biblioteket inrättades redan 1923, fast då på Karlstads lasarett. Det fanns i en källarlokal och bestod av en rullstol som hade byggts om. Man hade monterat en bokhylla i plåt och sedan gick man runt på avdelningarna och erbjöd patienterna böcker att läsa.

Visst var vårdtiderna längre på den tiden?

– Ja, det var de. Och därför var det viktigt att de fick något att förströ sig med. En annan sak som var intressant med den tidens sjukhusbibliotek var att man uppmuntrade de anställda till att låna böcker.

Men sedan fanns det väl ytterligare ett bibliotek?

– Ja, det fanns ett särskilt läkarbibliotek med fackböcker och facktidskrifter. På dörren fanns det en skylt där det stod att obehöriga inte ägde tillträde.

Men nu är det kanske ett enda bibliotek?

– Ja, 1978, bildades det nuvarande biblioteket och sedan dess är det en enda organisation. Sedan 1990-talet är den medicinska delen tillgänglig även för patienter och deras anhöriga. Det finns ju tillgång till många databaser.

Men det är väl inte längre någon rullstol som körs runt på avdelningarna.

– Nej, så är det inte. I stället har vi en tjänst som vi kallar ”ring så kommer vi”. Är det någon som inte kan komma till biblioteket så kommer vi i stället till patienten med ett urval. Jag säger visst ”vi” trots att jag är pensionär nu märker jag.

Hur länge har du arbetat på sjukhusbiblioteket?

– Jag har arbetat här i 35 år. Under de senaste 21 åren var jag chef.