2016-04-04 10:26

2016-04-04 10:26

Säger nej till brytning av berg

KARLSTAD

Karlstads kommuns VA-enhet är negativ till Grus och makadams planer på fortsatt brytning av berg vid bergtäkten i Hynboholm. Det skriver man i ett yttrande.

VA-enheten anser att det finns stora risker för den närliggande vattentäkten i och med att brytningen nu är tänkt att ske under grundvattennivån. Den skulle kunna förändra tillrinningsområdet för vattnet och sprängning på djupet kan orsaka oförutsedda sprickor i berget och ändra vattnets väg.

Riskerna handlar vidare bland annat om reningsåtgärder för länsvatten, hantering av dagvatten och efterbehandling efter avslutad verksamhet.

VA-enheten anser att det inte är förenligt med grundvattenskyddet för vattentäkten att bedriva täktverksamhet i grundvattnet.

VA-enheten anser att det finns stora risker för den närliggande vattentäkten i och med att brytningen nu är tänkt att ske under grundvattennivån. Den skulle kunna förändra tillrinningsområdet för vattnet och sprängning på djupet kan orsaka oförutsedda sprickor i berget och ändra vattnets väg.

Riskerna handlar vidare bland annat om reningsåtgärder för länsvatten, hantering av dagvatten och efterbehandling efter avslutad verksamhet.

VA-enheten anser att det inte är förenligt med grundvattenskyddet för vattentäkten att bedriva täktverksamhet i grundvattnet.