2016-04-04 20:27

2016-04-04 20:38

NWT planerar lägenhetsbygge

KARLSTAD: Satsar på hyreslägenheter

NWT vill bygga cirka 125 nya lägenheter intill tidningshuset i Karlstad.
– Vår målsättning är att satsa mer på fastigheter, säger vd:n Mats Muregård.

NWT:s styrelse har nyligen beslutat att satsa mer på fastigheter.

Nu finns planer på cirka 125 lägenheter intill tidnings- och presshuset. I dag är det parkering och grönyta på platsen där bygget planeras.

– Befolkningen ökar och behovet av nya bostäder är stort i Karlstad. Det är jättesvårt att få en bostad i stan i dag, säger Magnus Henriksson, fastighetschef på NWT.

Ny detaljplan

NWT har lämnat in en ansökan till kommunen om planbesked eftersom det måste göras en ny detaljplan för att lägenhetsprojektet ska bli möjligt.

– Vi har haft en dialog med kommunen och de ställer sig positiva till projektet, säger Magnus Henriksson.

Samtliga lägenheter blir hyresrätter.

– Vi vill förvalta under lång tid och på så sätt skapa ett stabilt ben i verksamheten som genererar intäkter, säger Magnus Henriksson.

Tanken är att det ska byggas mindre lägenheter – från ettor till treor.

– Sen kan det bli någon större också, men målsättningen är små lägenheter, säger Magnus Henriksson.

En första bullerutredning är gjord och nu väntar arbetet med ny detaljplan.

– I den bästa av världar är det byggstart om ett och ett halvt år. Då kan byggnaden stå klar 2019.

Mats Muregård är NWT-koncernens vd:

– Det känns spännande. Vår målsättning är att satsa mer på fastigheter, säger han.

 

 

NWT:s styrelse har nyligen beslutat att satsa mer på fastigheter.

Nu finns planer på cirka 125 lägenheter intill tidnings- och presshuset. I dag är det parkering och grönyta på platsen där bygget planeras.

– Befolkningen ökar och behovet av nya bostäder är stort i Karlstad. Det är jättesvårt att få en bostad i stan i dag, säger Magnus Henriksson, fastighetschef på NWT.

Ny detaljplan

NWT har lämnat in en ansökan till kommunen om planbesked eftersom det måste göras en ny detaljplan för att lägenhetsprojektet ska bli möjligt.

– Vi har haft en dialog med kommunen och de ställer sig positiva till projektet, säger Magnus Henriksson.

Samtliga lägenheter blir hyresrätter.

– Vi vill förvalta under lång tid och på så sätt skapa ett stabilt ben i verksamheten som genererar intäkter, säger Magnus Henriksson.

Tanken är att det ska byggas mindre lägenheter – från ettor till treor.

– Sen kan det bli någon större också, men målsättningen är små lägenheter, säger Magnus Henriksson.

En första bullerutredning är gjord och nu väntar arbetet med ny detaljplan.

– I den bästa av världar är det byggstart om ett och ett halvt år. Då kan byggnaden stå klar 2019.

Mats Muregård är NWT-koncernens vd:

– Det känns spännande. Vår målsättning är att satsa mer på fastigheter, säger han.