2016-04-01 15:23

2016-04-01 15:23

Vill stoppa rivningen av Gröna huset

KARLSTAD

Peter Sörensen överklagar i egenskap av språkrör för stadsmiljönätverket Operation Karlstad samt som länsombud för Svenska byggnadsvårdsföreningen den föreslagna detaljplanen för Gröna huset på Herrhagen.

Den nya detaljplanen för del av kvarteret Thor som den officiellt kallas är ute på granskning. Wermlands invest vill riva det kulturhistoriskt värdefulla Gröna huset på Olovsgatan och bygga ett nytt flerbostadshus på tomten.

– Ett antagande skulle öppna dörren för fler exploatörer som vill anamma Wermlands Invests strategi att förvärva kulturhistoriskt intressanta hus för att sedan låta dem förfalla i ambition om att sedan få riva dem, skriver Sörensen i överklagandet.

Den nya detaljplanen för del av kvarteret Thor som den officiellt kallas är ute på granskning. Wermlands invest vill riva det kulturhistoriskt värdefulla Gröna huset på Olovsgatan och bygga ett nytt flerbostadshus på tomten.

– Ett antagande skulle öppna dörren för fler exploatörer som vill anamma Wermlands Invests strategi att förvärva kulturhistoriskt intressanta hus för att sedan låta dem förfalla i ambition om att sedan få riva dem, skriver Sörensen i överklagandet.