2016-03-30 17:42

2016-03-30 17:42

Stiftelsen vill bygga nytt

KARLSTAD: Planerar bostäder på Rud och Färjestad

Stiftelsen Karlstadshus vill bygga nya hyresrätter. Det har inte skett på drygt 20 år. Bland annat vill man satsa på sina befintliga områden på Rud och Färjestad.

Nu har Stiftelsen Karlstadshus lämnat in en begäran om planbesked till kommunen.

Det handlar i det här fallet om att bygga nytt i anslutning till bostadsområdena vid Mossgatan/Nokiagatan på Rud och vid Färjestadsvägen/Norra Infarten/Solskiftesgatan på Färjestad.

– Vi vill i gång så snabbt som möjligt om kommunen säger ja till nya detaljplaner så att vi kan göra förtätningar på områdena.

– Stiftelsen har i dag inga tomma lägenheter och vi vill bidra till att det skapas fler hyreslägenheter. Men exakt hur många det kan bli är ännu inte klart, säger Stiftelsen Karlstadshus vd Jonas Ekstam.

Bolaget har inte byggt nya egna bostäder sedan början av 1990-talet, men ser nu att det finns en marknad för det.

– Vi har nyligen även lämnat in en bygglovsansökan för att kunna bygga om ett dussintal verksamhetslokaler runt om i stan till lägenheter. Tanken är att det ska kunna ske snabbt.

Nu har Stiftelsen Karlstadshus lämnat in en begäran om planbesked till kommunen.

Det handlar i det här fallet om att bygga nytt i anslutning till bostadsområdena vid Mossgatan/Nokiagatan på Rud och vid Färjestadsvägen/Norra Infarten/Solskiftesgatan på Färjestad.

– Vi vill i gång så snabbt som möjligt om kommunen säger ja till nya detaljplaner så att vi kan göra förtätningar på områdena.

– Stiftelsen har i dag inga tomma lägenheter och vi vill bidra till att det skapas fler hyreslägenheter. Men exakt hur många det kan bli är ännu inte klart, säger Stiftelsen Karlstadshus vd Jonas Ekstam.

Bolaget har inte byggt nya egna bostäder sedan början av 1990-talet, men ser nu att det finns en marknad för det.

– Vi har nyligen även lämnat in en bygglovsansökan för att kunna bygga om ett dussintal verksamhetslokaler runt om i stan till lägenheter. Tanken är att det ska kunna ske snabbt.