2016-03-30 15:48

2016-03-30 15:48

Cykelväg stängs av

KARLSTAD

Packhusgatan, mellan Tullholmsviken och Inre Hamn, ska byggas om.

Som NWT tidigare har skrivit ska det bland annat byggas en rondell och bygget innebär att gång- och cykelvägen söder om Packhusgatan stängs av mellan 1 april och 1 oktober. Av säkerhetsskäl ska cyklister och gående omdirigeras via Kanikenäsbanken.

I projektet ingår förutom en ny rondell även nya gång- och cykelbanor, ny bro över gång- och cykelvägen liksom nya vatten- och avloppsanläggningar. Arbetena i första etappen väntas bli klara under hösten 2016

Samtidigt ska Skanska bygga 46 bostadsrätter i kvarteret Kanoten, mellan Packhusgatan och Tullholmsviken.

Som NWT tidigare har skrivit ska det bland annat byggas en rondell och bygget innebär att gång- och cykelvägen söder om Packhusgatan stängs av mellan 1 april och 1 oktober. Av säkerhetsskäl ska cyklister och gående omdirigeras via Kanikenäsbanken.

I projektet ingår förutom en ny rondell även nya gång- och cykelbanor, ny bro över gång- och cykelvägen liksom nya vatten- och avloppsanläggningar. Arbetena i första etappen väntas bli klara under hösten 2016

Samtidigt ska Skanska bygga 46 bostadsrätter i kvarteret Kanoten, mellan Packhusgatan och Tullholmsviken.