2016-03-23 06:00

2016-03-23 07:23

Maria Frisk (MP) lämnar politiken

KARLSTAD: Får topptjänst i Fastighetsägarna

En av Karlstads mest kända politiker, miljöpartisten och kommunalrådet Maria Frisk, 39 år, lämnar politiken och efterträder i höst, den 1 november, Lars Andersson på posten som näringspolitisk ansvarig i Fastighetsägarna Värmland-Dalsland.

– Jag stod inför valet att ställa upp på en ny period i politiken, men fann att jag ville göra något annat. Det var Fastighetsägarna GFR:s t.f. vd, Rudolf Antoni, som erbjöd mig jobbet. Efter en stunds funderande tackade jag ja.

Maria Frisk har i tio år tillhört kommunfullmäktige i Karlstads kommun och de senaste sex åren har hon varit kommunalråd och språkrör för Miljöpartiet. Hon är andre vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Tillväxtutskottet och Näringslivsrådet. Hon bytte politiskt jobb med Peter Kullgren, (KD), som övertog Marias gamla jobb i Stadsbyggnadsnämnden.

Goda kontakter

För Fastighetsägarna är detta en supervärvning. Maria Frisk har inte bara goda kontakter inom det politiska livet i Karlstad och Värmland. Hon är också partikamrat med bostadsministern Mehmet Kaplan.

– Dra inte för stora växlar på det utbytet. Jag känner honom inte så bra, men visst är vi partikamrater och kan utbyta lite tankar.

Fastighetsägarna Värmland Dalsland har 500 medlemmar. Huvudparterna av medlemmarna finns i Karlstadsregionen. Av medlemmarna är Willhem störst, men organisationen har också stora privata fastighetsägare i sitt register.

Viktigaste uppgifterna

Vad blir då de viktigaste uppgifterna för Maria Frisk? Lars Andersson vet vad som väntar henne.

– Att utveckla kommunernas centrumkärnor är en stor och viktig uppgift. Vi måste hela tiden föra en dialog med politikerna för att få dem med på banan. Byggnation och hyresfrågor av alla de slag finns också på agendan. En annan tung och viktig fråga är hur bruksvärdesystemet skall utvecklas. Fastighetsägarna vill inte ha marknadshyror. Organisationen vill också pressa ned byggkostnaderna så att folk får råd att bo.

Maria, du kommer inte att sakna arbetsuppgifter?

– Det ser så ut. Självklart är det nya jobbet en stor utmaning. Det känns bra att jag och Lars jobbar parallellt en tid.

Tänkbara efterträdare

Vilka som skall efterträda Maria Frisk på alla posterna i Karlstads kommun är för dagen oklart. Inte minst viktigt är posten som kommunalråd. Enligt vad NWT erfar är fyra kvinnor inom Miljöpartiet aktuella: Monika Bubholz, Carola Bolmstedt, Ellinor Lundman och Aleese Rydlund. Någon av dessa blir med stor sannolikhet nytt kommunalråd i kommunen.

Lars Andersson tänker ta det lugnt som pensionär.

– Jag sitter med i brottsförebyggande centrum och Alsterdalens hembygdsförening. Dessutom tänker jag bli mer aktiv i Naturskyddsföreningen.

Maria Frisk tycker att han skall ta steget fullt ut och gå med i Miljöpartiet.

– Oj då, säger Lars Andersson.

 

 

– Jag stod inför valet att ställa upp på en ny period i politiken, men fann att jag ville göra något annat. Det var Fastighetsägarna GFR:s t.f. vd, Rudolf Antoni, som erbjöd mig jobbet. Efter en stunds funderande tackade jag ja.

Maria Frisk har i tio år tillhört kommunfullmäktige i Karlstads kommun och de senaste sex åren har hon varit kommunalråd och språkrör för Miljöpartiet. Hon är andre vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Tillväxtutskottet och Näringslivsrådet. Hon bytte politiskt jobb med Peter Kullgren, (KD), som övertog Marias gamla jobb i Stadsbyggnadsnämnden.

Goda kontakter

För Fastighetsägarna är detta en supervärvning. Maria Frisk har inte bara goda kontakter inom det politiska livet i Karlstad och Värmland. Hon är också partikamrat med bostadsministern Mehmet Kaplan.

– Dra inte för stora växlar på det utbytet. Jag känner honom inte så bra, men visst är vi partikamrater och kan utbyta lite tankar.

Fastighetsägarna Värmland Dalsland har 500 medlemmar. Huvudparterna av medlemmarna finns i Karlstadsregionen. Av medlemmarna är Willhem störst, men organisationen har också stora privata fastighetsägare i sitt register.

Viktigaste uppgifterna

Vad blir då de viktigaste uppgifterna för Maria Frisk? Lars Andersson vet vad som väntar henne.

– Att utveckla kommunernas centrumkärnor är en stor och viktig uppgift. Vi måste hela tiden föra en dialog med politikerna för att få dem med på banan. Byggnation och hyresfrågor av alla de slag finns också på agendan. En annan tung och viktig fråga är hur bruksvärdesystemet skall utvecklas. Fastighetsägarna vill inte ha marknadshyror. Organisationen vill också pressa ned byggkostnaderna så att folk får råd att bo.

Maria, du kommer inte att sakna arbetsuppgifter?

– Det ser så ut. Självklart är det nya jobbet en stor utmaning. Det känns bra att jag och Lars jobbar parallellt en tid.

Tänkbara efterträdare

Vilka som skall efterträda Maria Frisk på alla posterna i Karlstads kommun är för dagen oklart. Inte minst viktigt är posten som kommunalråd. Enligt vad NWT erfar är fyra kvinnor inom Miljöpartiet aktuella: Monika Bubholz, Carola Bolmstedt, Ellinor Lundman och Aleese Rydlund. Någon av dessa blir med stor sannolikhet nytt kommunalråd i kommunen.

Lars Andersson tänker ta det lugnt som pensionär.

– Jag sitter med i brottsförebyggande centrum och Alsterdalens hembygdsförening. Dessutom tänker jag bli mer aktiv i Naturskyddsföreningen.

Maria Frisk tycker att han skall ta steget fullt ut och gå med i Miljöpartiet.

– Oj då, säger Lars Andersson.