2016-03-18 06:00

2016-03-18 06:00

Ska skapa ett kulturhus

KARLSTAD: "Detta ska vara en inkluderande miljö med möten över olika gränser"

Första delen av kommunens kulturhusutredning har presenterats. I den har man genomfört en medborgardialog där alltifrån skolbarn till kulturarbetare har fått tycka till om vad de vill att ett kulturhus ska innehålla.
– Det som saknas mest är en mötesplats för alla, säger Mats Ahrén.

Dagens bibliotekshus är tänkt att förvandlas till ett rent kulturhus med ännu mer innehåll. Sedan några månader pågår en utredning av hur verksamheten kan komma att se ut.

– För att få inspiration gjorde vi en studieresa till Angered, Helsingborg, Malmö, Karlskrona och Borås. Det gemensamma tipset var att inte bygga fast oss utan att skapa ett kulturhus med hög flexibilitet där man snabbt kan göra förändringar.

– Här ska finns lokaler för föreningslivet, utställningsytor, här ska man kunna interagera, kunna delta i olika kurser och så vidare. Det ska kunna vara som ett ungdomens hus fast för alla åldrar med duktig och språkkunnig personal som hjälper till, säger kultur- och fritidschefen Mats Ahrén.

Fick tycka till

Under onsdagen presenterade han den första delen av kulturhusutredningen under kultur- och fritidsnämndens möte. Den innehåller en medborgardialog där ett stort antal människor har fått tycka till om vad ett kulturhus bör innehålla.

Skolbarn i olika åldrar, kulturarbetare, politiker, kommunala tjänstemän, kulturvetare på universitetet, personer med funktionsnedsättning och svenskar med invandrarbakgrund är några av de som har fått tycka till.

– Det som saknas mest är en mötesplats för alla där mångfald och tillgänglighet sätts i fokus. En inkluderande miljö med möten över olika gränser. Ett kreativt hus som är till för alla där alla kan hitta något att göra.

Nästa steg är att ta fram en organisation och förslag till kostnader för ombyggnaden. Ett alternativ är att blåsa ut allt i dagens lokaler och förvandla hela huset som består av fem våningar och kanske skapa en konsthall på ett av planen.

– Ett annat alternativ kan vara att göra en mindre kostbar ombyggnad och bygga ett kulturhus där olika aktörer kan samlas, säger Mats Ahrén.

En slutrapport ska presenteras för kultur- och fritidsnämnden i december. Då ska man även ha bestämt vad som händer med dagens kommunala administration i huset. Om den ska flyttas eller inte.

– Klart är redan att kommunarkivet åtminstone tillfälligt flyttar från Stadshuset och in i den gamla post- och tryckerilokalen i Bibliotekshuset. Tanken är att kommunarkivet ska bli mer publikt med utställningar och möjlighet till släktforskning.

Ny ventilation

Sista steget i kulturhusprocessen är att se utreda de tekniska förändringar som måste göras med lokalerna när de ska byggas om. Bland annat behöver ventilationen bytas, en kostnad på minst 100 miljoner kronor.

– Sedan ska projektet läggas in i budget och tidigast 2018 kan det bli pengar till det.

Dagens bibliotekshus är tänkt att förvandlas till ett rent kulturhus med ännu mer innehåll. Sedan några månader pågår en utredning av hur verksamheten kan komma att se ut.

– För att få inspiration gjorde vi en studieresa till Angered, Helsingborg, Malmö, Karlskrona och Borås. Det gemensamma tipset var att inte bygga fast oss utan att skapa ett kulturhus med hög flexibilitet där man snabbt kan göra förändringar.

– Här ska finns lokaler för föreningslivet, utställningsytor, här ska man kunna interagera, kunna delta i olika kurser och så vidare. Det ska kunna vara som ett ungdomens hus fast för alla åldrar med duktig och språkkunnig personal som hjälper till, säger kultur- och fritidschefen Mats Ahrén.

Fick tycka till

Under onsdagen presenterade han den första delen av kulturhusutredningen under kultur- och fritidsnämndens möte. Den innehåller en medborgardialog där ett stort antal människor har fått tycka till om vad ett kulturhus bör innehålla.

Skolbarn i olika åldrar, kulturarbetare, politiker, kommunala tjänstemän, kulturvetare på universitetet, personer med funktionsnedsättning och svenskar med invandrarbakgrund är några av de som har fått tycka till.

– Det som saknas mest är en mötesplats för alla där mångfald och tillgänglighet sätts i fokus. En inkluderande miljö med möten över olika gränser. Ett kreativt hus som är till för alla där alla kan hitta något att göra.

Nästa steg är att ta fram en organisation och förslag till kostnader för ombyggnaden. Ett alternativ är att blåsa ut allt i dagens lokaler och förvandla hela huset som består av fem våningar och kanske skapa en konsthall på ett av planen.

– Ett annat alternativ kan vara att göra en mindre kostbar ombyggnad och bygga ett kulturhus där olika aktörer kan samlas, säger Mats Ahrén.

En slutrapport ska presenteras för kultur- och fritidsnämnden i december. Då ska man även ha bestämt vad som händer med dagens kommunala administration i huset. Om den ska flyttas eller inte.

– Klart är redan att kommunarkivet åtminstone tillfälligt flyttar från Stadshuset och in i den gamla post- och tryckerilokalen i Bibliotekshuset. Tanken är att kommunarkivet ska bli mer publikt med utställningar och möjlighet till släktforskning.

Ny ventilation

Sista steget i kulturhusprocessen är att se utreda de tekniska förändringar som måste göras med lokalerna när de ska byggas om. Bland annat behöver ventilationen bytas, en kostnad på minst 100 miljoner kronor.

– Sedan ska projektet läggas in i budget och tidigast 2018 kan det bli pengar till det.