2016-03-17 10:34

2016-03-17 10:36

Vill få klargörande om betalkortskulturen

LANDMARKSHÄRVAN: Christian Norlin (S): "Hur många har betalkort och i vilket syfte?"

Landmarkhärvan växer och nu kräver Socialdemokraterna svar på hur betalkorten hanteras inom kommunen:
– Vilka har betalkort och i vilket syfte? Jag tror att det är många som ställer sig den typen av frågor, säger han.

I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M), skriver kommunstyrelseledamoten Christian Norlin att händelseutvecklingen på Karlstad Airport väcker frågor och oro för organisationskulturen i koncernen.

– Utredning pågår och jag vill inte döma någon i det här läget. Men även om enbart en bråkdel av det som rapporteras i media stämmer, så är det något som har gått fel, säger han.

”Borde gå att få på faktura”

Christian Norlin kräver därför svar på hur många betalkort som används i tjänsteutövning inom kommunkoncernen, och av vilka funktioner. Han vill också veta vilka förtroendevalda som har ett betalkort och i vilken roll. Till sist vill han också få svar på vilka åtgärder som kommunstyrelsen tänker vidta efter att ha fått kännedom om vad som skett inom Karlstad Airport.

– För egen del, exempelvis i min dåvarande roll som ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Karlstad, har jag alltid tackat nej till betalkort. Inköpen eller representationen borde gå att få på faktura, om inte borde man själv kunna betala och lämna in kvitto, säger Christian Norlin.

– Om man anser att summan är för stor för att själv kunna lägga ut pengarna, då borde man kanske överväga om representationen är rimlig överhuvudtaget.

Lämnas in ikväll

Interpellationen lämnas in på kommunfullmäktige ikväll.

– Så svar lär vi väl få i april. Förhoppningsvis kanske även utredningen om vad som hänt är färdig då, säger Christian Norlin.

I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M), skriver kommunstyrelseledamoten Christian Norlin att händelseutvecklingen på Karlstad Airport väcker frågor och oro för organisationskulturen i koncernen.

– Utredning pågår och jag vill inte döma någon i det här läget. Men även om enbart en bråkdel av det som rapporteras i media stämmer, så är det något som har gått fel, säger han.

”Borde gå att få på faktura”

Christian Norlin kräver därför svar på hur många betalkort som används i tjänsteutövning inom kommunkoncernen, och av vilka funktioner. Han vill också veta vilka förtroendevalda som har ett betalkort och i vilken roll. Till sist vill han också få svar på vilka åtgärder som kommunstyrelsen tänker vidta efter att ha fått kännedom om vad som skett inom Karlstad Airport.

– För egen del, exempelvis i min dåvarande roll som ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Karlstad, har jag alltid tackat nej till betalkort. Inköpen eller representationen borde gå att få på faktura, om inte borde man själv kunna betala och lämna in kvitto, säger Christian Norlin.

– Om man anser att summan är för stor för att själv kunna lägga ut pengarna, då borde man kanske överväga om representationen är rimlig överhuvudtaget.

Lämnas in ikväll

Interpellationen lämnas in på kommunfullmäktige ikväll.

– Så svar lär vi väl få i april. Förhoppningsvis kanske även utredningen om vad som hänt är färdig då, säger Christian Norlin.