2016-03-16 16:15

2016-03-16 16:15

Vill synliggöra företagens roll

KARLSTAD: Rikskampanj under mars

Nu ska företagens roll och företagarnas frågor lyftas upp till ytan under parollen Gilla företagsamhet.

Det är Företagarna, Svenskt näringsliv och LRF som under mars kör kampanjen över hela landet. Symbolen för denna är en solros, men vi återkommer till den.

På onsdagen träffade fyra företagare samt representanter från organisationerna kommunalråden Per-Samuel Nisser (M) och Linda Larsson (S) för ett litet samtal och med förhoppning om att lyfta några viktiga frågor.

Varför gör ni det här?

– I Värmland har vi tre organisationer drygt 10 000 företag tillsammans, vilket är den stora merparten av de som sysselsätter människor i Värmland, säger Urban Svanberg, regionchef på Svenskt näringsliv.

– Och nu vill vi synliggöra hur viktiga företagen är för just sysselsättningen, men att det också ger välfärd tillbaka i form av skattekronor.

En av företagarna som var med på träffen var Johan Rydberg, grisföretagare från Väse. För honom var frågan om infrastruktur, såväl elektronik som transporter, viktig. En avgörande funktion för att hans verksamhet ska fungera.

– Bara för att jag bor en liten liten bit utanför tätorten så fungerar det inte alltid, det är ett känsligt system. Jag får leveranser en gång i veckan och måste beställa till exempel mediciner precis rätt dag.

Ger en sådan här träff någonting?

– Det är absolut värdefullt. Det är lättare att kommunicera ansikte mot ansikte och de får höra min historia, säger Johan Rydberg.

Linda Larsson säger såhär om att träffa företagare.

– Det ger inspel till den politiska utveckling, det kommer idéer och inspiration. Man får också tänka vad man kan göra generellt för att ge bästa de förutsättningarna för förtagande.

Hon håller med Johan Rydberg om att infrastrukturen är en av de viktigaste frågorna.

– Infrastrukturen och kommunikationen är viktig. Sedan gäller det att vi säkerställer att vi har en hög utbildningskvalité, så vi kan få den kompetensförsörjning som efterfrågas av företagen.

Hur var det då med solrosen?

Jo, sköter man den rätt med växer den och frodas. Tanken med symbolen är att det finns en likhet med företagande. Men, sa någon, just nu är det inte säsong för solrosor.

– Men för företagsamhet är det alltid säsong, flikade Magnus Kihlström från Make my day in.

Totalt räknar man med att det under parollen kommer att ske 8 000 möten mellan företag, politiker och allmänhet de närmaste dagarna.

Det är Företagarna, Svenskt näringsliv och LRF som under mars kör kampanjen över hela landet. Symbolen för denna är en solros, men vi återkommer till den.

På onsdagen träffade fyra företagare samt representanter från organisationerna kommunalråden Per-Samuel Nisser (M) och Linda Larsson (S) för ett litet samtal och med förhoppning om att lyfta några viktiga frågor.

Varför gör ni det här?

– I Värmland har vi tre organisationer drygt 10 000 företag tillsammans, vilket är den stora merparten av de som sysselsätter människor i Värmland, säger Urban Svanberg, regionchef på Svenskt näringsliv.

– Och nu vill vi synliggöra hur viktiga företagen är för just sysselsättningen, men att det också ger välfärd tillbaka i form av skattekronor.

En av företagarna som var med på träffen var Johan Rydberg, grisföretagare från Väse. För honom var frågan om infrastruktur, såväl elektronik som transporter, viktig. En avgörande funktion för att hans verksamhet ska fungera.

– Bara för att jag bor en liten liten bit utanför tätorten så fungerar det inte alltid, det är ett känsligt system. Jag får leveranser en gång i veckan och måste beställa till exempel mediciner precis rätt dag.

Ger en sådan här träff någonting?

– Det är absolut värdefullt. Det är lättare att kommunicera ansikte mot ansikte och de får höra min historia, säger Johan Rydberg.

Linda Larsson säger såhär om att träffa företagare.

– Det ger inspel till den politiska utveckling, det kommer idéer och inspiration. Man får också tänka vad man kan göra generellt för att ge bästa de förutsättningarna för förtagande.

Hon håller med Johan Rydberg om att infrastrukturen är en av de viktigaste frågorna.

– Infrastrukturen och kommunikationen är viktig. Sedan gäller det att vi säkerställer att vi har en hög utbildningskvalité, så vi kan få den kompetensförsörjning som efterfrågas av företagen.

Hur var det då med solrosen?

Jo, sköter man den rätt med växer den och frodas. Tanken med symbolen är att det finns en likhet med företagande. Men, sa någon, just nu är det inte säsong för solrosor.

– Men för företagsamhet är det alltid säsong, flikade Magnus Kihlström från Make my day in.

Totalt räknar man med att det under parollen kommer att ske 8 000 möten mellan företag, politiker och allmänhet de närmaste dagarna.