2016-03-16 18:18

2016-03-16 18:19

Unga tankar om hållbarhet

KARLSTAD: Minimässa och rådslag om Karlstads framtid

Hur kan ett miljösmart Karlstad se ut om 14 år?
Den frågan ställer sig WWF tillsammans med kommunens politiker. Tänkbara svar levererades under onsdagen av ett 100-tal högstadie- och gymnasieelever när aktiviteten Rådslaget arrangerades.

Rådslaget ingår i Världsnaturfondens, WWF:s, stadsturné Earth Hour Challenge, som för tredje året i rad sätter fokus på dialog mellan ungdomar och beslutsfattare i svenska kommuner. I år är Karlstad en av fyra deltagande kommuner.

Temat för turnén är Vår stad 2030. Det är också namnet på det pedagogiska material som elever på medverkande skolor fått arbeta med inför det avslutande turnéeventet Rådslaget, som alltså avslutade projektet i Karlstad på onsdagen.

Löser klimatproblem

– Man kan se den här dagen som en final. Eleverna har fått lära sig mer om hållbart tänkande och utveckling i några månader nu, och i dag får de visa upp sina tankar och idéer och möta kommunala beslutsfattare, berättar projektledaren Sabina Andrén från WWF.

Under projektets gång har elever från Älvkullegymnasiet och Rudsskolan arbetat med att fundera kring och beskriva hur Karlstad kan se ut när vissa klimatproblem är lösta, eller ge förslag på hur man faktiskt kan lösa dem. Eleverna har delats in i grupper och fått fokusera på en specifik gata, plats eller stadsdel i sina funderingar.

– Vi har, i samarbete med ett företag som bland annat gör bänkar, cykelställ och sopsorteringsplatser till offentliga miljöer, funderat på hur man ska kunna öka cyklandet och sopsorteringen genom att göra det roligare. Vi har bland annat arbetat fram idéer på kombinerade cykelställ och sittplatser, eller cykel cykelställ med belysning, berättar Hanna Cassel som går på teknikprogrammet inriktning design på Älvkullegymnasiet.

Handlar om demokrati

Under onsdagsförmiddagen visade eleverna upp sina idéer på en minimässa i bibliotekshuset. Efter lunch var det dags för själva Rådslaget, där eleverna fick möta representanter från både näringslivet och politiken.

Kommunalrådet Maria Frisk (MP) var en av deltagarna.

– Jag tycker att det här är ett jättebra initiativ, att man lyfter de här viktiga frågorna tillsammans med dem som faktiskt ska bo här i staden i framtiden. Det här är en kul och viktig dag, som faktiskt handlar om demokrati.

Rådslaget ingår i Världsnaturfondens, WWF:s, stadsturné Earth Hour Challenge, som för tredje året i rad sätter fokus på dialog mellan ungdomar och beslutsfattare i svenska kommuner. I år är Karlstad en av fyra deltagande kommuner.

Temat för turnén är Vår stad 2030. Det är också namnet på det pedagogiska material som elever på medverkande skolor fått arbeta med inför det avslutande turnéeventet Rådslaget, som alltså avslutade projektet i Karlstad på onsdagen.

Löser klimatproblem

– Man kan se den här dagen som en final. Eleverna har fått lära sig mer om hållbart tänkande och utveckling i några månader nu, och i dag får de visa upp sina tankar och idéer och möta kommunala beslutsfattare, berättar projektledaren Sabina Andrén från WWF.

Under projektets gång har elever från Älvkullegymnasiet och Rudsskolan arbetat med att fundera kring och beskriva hur Karlstad kan se ut när vissa klimatproblem är lösta, eller ge förslag på hur man faktiskt kan lösa dem. Eleverna har delats in i grupper och fått fokusera på en specifik gata, plats eller stadsdel i sina funderingar.

– Vi har, i samarbete med ett företag som bland annat gör bänkar, cykelställ och sopsorteringsplatser till offentliga miljöer, funderat på hur man ska kunna öka cyklandet och sopsorteringen genom att göra det roligare. Vi har bland annat arbetat fram idéer på kombinerade cykelställ och sittplatser, eller cykel cykelställ med belysning, berättar Hanna Cassel som går på teknikprogrammet inriktning design på Älvkullegymnasiet.

Handlar om demokrati

Under onsdagsförmiddagen visade eleverna upp sina idéer på en minimässa i bibliotekshuset. Efter lunch var det dags för själva Rådslaget, där eleverna fick möta representanter från både näringslivet och politiken.

Kommunalrådet Maria Frisk (MP) var en av deltagarna.

– Jag tycker att det här är ett jättebra initiativ, att man lyfter de här viktiga frågorna tillsammans med dem som faktiskt ska bo här i staden i framtiden. Det här är en kul och viktig dag, som faktiskt handlar om demokrati.