2016-03-16 06:00

2016-03-16 06:00

Byggtakten är hög – men den räcker inte till

KARLSTAD: 1 200 nya bostäder på gång runt om i stan inom den närmaste tiden

Det byggs så det knakar i Karlstad. Räknar man samman alla projekt som pågår eller snart påbörjas handlar det om närmare 1 200 lägenheter samt ett antal villor.
Men det räcker inte. Kommunen räknar med att bara cirka 500 bostäder blir färdigställda i år. Samtidigt är behovet nästan det dubbla.

Under 2015 gavs det bygglov för hela 1067 nya bostäder i Karlstad. Det var nästan tre gånger så många som året innan och ett bevis på att byggmarknaden i solstaden är stekhet.

Samtidigt är behovet av fler bostäder mycket stort.

– Byggandet var länge eftersatt i Karlstad. Vi skulle ha behövt producera betydligt mer under många år än vad som gjordes, konstaterar stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Men nu har det lossnat rejält på bostadsmarknaden. Nya projekt poppar upp som svampar ur jorden. Totalt pågår det eller påbörjas det snart närmare nya 1 200 lägenheter runt om i stan. Och till det kan läggas ett relativt stort antal villor.

Överklagar beslut

Dessutom planeras det för många andra stora projekt där Katrineberg är det största med sina cirka 750 bostäder. Projektet har dock stoppats av länsstyrelsen, ett beslut som Karlstads kommunen har överklagat till regeringen.

Trots allt byggande räknar kommunen med att bara runt 500 nya bostäder färdigställs under 2016 och det är långtifrån tillräckligt. Det samlade behovet är nämligen hela 940 bostäder, även om en del av de asylsökande som räknas in får plats på andra håll, exempelvis nedlagda skolor.

Och nästa år förväntas det behövas ännu lite fler lägenheter, uppemot 1 000, medan 500 tros bli färdigbyggda.

– Vi har verkligen ett behov av många nya bostäder framöver med tanke på att kommunen räknar med en folkökning på 900–1 000 personer i år, ungefär lika många som i fjol.

– Då är det viktigt att stadsbyggnadsförvaltningen ligger på och fortsätter att ta fram nya detaljplaner så att vi och privata aktörer har områden att bygga på.

– KBAB går nu från ett förvaltande till ett aktivt bolag som bygger allt mer. Vi har sagt att snittet ska vara 150 nya bostäder per år, men inget hindrar dem från att bygga mer vissa år, säger Peter Kullgren.

För fackförbundet Byggnads är förstås den heta byggbranschen mycket positiv.

”Stor skillnad”

– Det är stor skillnad nu jämfört med några år sedan. Arbetslösheten har minskat rejält och det gör att de som är intresserade av att få en jobb i branschen får det.

– Det gäller inte bara Karlstad utan hela länet och nya bostäder innebär att folk kan bo kvar där de vill. Byggtakten ser ut att ligga på en fortsatt konstant hög takt även de kommande åren, säger Tony Kyrk, ombudsman på Byggnads i Värmland.

Här följer en sammanställning på några av de byggprojekt som pågår eller snart dras i gång i Karlstad:

• Bryggudden. 44 bostadsrätter + 300 hyres- och bostadsrätter.

• Varvet, Yttre hamn. 314 hyres- och bostadsrätter.

• Tullholmsviken. 300 bostäder.

• Rudsberget. 221 hyresrätter + 44 bostadsrätter.

• Kronoparken. Totalt 370 studentbostäder.

• Haga. 65 bostadsrätter.

• Centrum. Mercuriuskvarteret. 51 hyresrätter.

• Stockfallet nordost. 250 villor/radhus.

• Petersbergsgatan, Våxnäs. 44 hyresrätter.

• Kartberget. 32 bostadsrätter.

Under 2015 gavs det bygglov för hela 1067 nya bostäder i Karlstad. Det var nästan tre gånger så många som året innan och ett bevis på att byggmarknaden i solstaden är stekhet.

Samtidigt är behovet av fler bostäder mycket stort.

– Byggandet var länge eftersatt i Karlstad. Vi skulle ha behövt producera betydligt mer under många år än vad som gjordes, konstaterar stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD).

Men nu har det lossnat rejält på bostadsmarknaden. Nya projekt poppar upp som svampar ur jorden. Totalt pågår det eller påbörjas det snart närmare nya 1 200 lägenheter runt om i stan. Och till det kan läggas ett relativt stort antal villor.

Överklagar beslut

Dessutom planeras det för många andra stora projekt där Katrineberg är det största med sina cirka 750 bostäder. Projektet har dock stoppats av länsstyrelsen, ett beslut som Karlstads kommunen har överklagat till regeringen.

Trots allt byggande räknar kommunen med att bara runt 500 nya bostäder färdigställs under 2016 och det är långtifrån tillräckligt. Det samlade behovet är nämligen hela 940 bostäder, även om en del av de asylsökande som räknas in får plats på andra håll, exempelvis nedlagda skolor.

Och nästa år förväntas det behövas ännu lite fler lägenheter, uppemot 1 000, medan 500 tros bli färdigbyggda.

– Vi har verkligen ett behov av många nya bostäder framöver med tanke på att kommunen räknar med en folkökning på 900–1 000 personer i år, ungefär lika många som i fjol.

– Då är det viktigt att stadsbyggnadsförvaltningen ligger på och fortsätter att ta fram nya detaljplaner så att vi och privata aktörer har områden att bygga på.

– KBAB går nu från ett förvaltande till ett aktivt bolag som bygger allt mer. Vi har sagt att snittet ska vara 150 nya bostäder per år, men inget hindrar dem från att bygga mer vissa år, säger Peter Kullgren.

För fackförbundet Byggnads är förstås den heta byggbranschen mycket positiv.

”Stor skillnad”

– Det är stor skillnad nu jämfört med några år sedan. Arbetslösheten har minskat rejält och det gör att de som är intresserade av att få en jobb i branschen får det.

– Det gäller inte bara Karlstad utan hela länet och nya bostäder innebär att folk kan bo kvar där de vill. Byggtakten ser ut att ligga på en fortsatt konstant hög takt även de kommande åren, säger Tony Kyrk, ombudsman på Byggnads i Värmland.

Här följer en sammanställning på några av de byggprojekt som pågår eller snart dras i gång i Karlstad:

• Bryggudden. 44 bostadsrätter + 300 hyres- och bostadsrätter.

• Varvet, Yttre hamn. 314 hyres- och bostadsrätter.

• Tullholmsviken. 300 bostäder.

• Rudsberget. 221 hyresrätter + 44 bostadsrätter.

• Kronoparken. Totalt 370 studentbostäder.

• Haga. 65 bostadsrätter.

• Centrum. Mercuriuskvarteret. 51 hyresrätter.

• Stockfallet nordost. 250 villor/radhus.

• Petersbergsgatan, Våxnäs. 44 hyresrätter.

• Kartberget. 32 bostadsrätter.