2016-03-14 18:10

2016-03-15 16:19

Unikt städfynd i stadshusets källare

KARLSTAD

En hög kuvert i stadshusets källare visade sig innehålla gamla flygbilder över ett Karlstad de flesta av oss aldrig sett. En stad med massor av timmer i älven och vattenverk på Sandgrundsudden.

Lennart Moberg är utvecklare av geografisk information på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun. Han höll som bäst på att röja i stadshusets källare inför flytten för ungefär ett år sedan när han upptäckte en bunt med kuvert. De innehöll gamla flygbilder. Men hur gamla visste han inte.

– Tillsammans med Peter Kleve som kan det mesta om Klara kunde vi se att det måste ha varit under Värmlandsutställningen 1929 eftersom ridhuset var ombyggt till restaurang, säger Lennart Moberg, utvecklare av geografisk information på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun.

Kunskapsskatt

Det visade sig vara bilder, diapositiv i formatet 13x18, tagna av en fotograf vid namn Oscar Bladh.

– Tillsammans med gamla vykort och Karlstadskännare ger det här väldigt bra information och Karlstad. Här har vi facit.

Han menar att även dagens byggplanerare har nytta dem för att till exempel se var det har blivit uppdämt.

Sedan bilderna hittades har de scannats, bearbetats och lagts ihop till en enda bild som nu finns att se på Karlstad.se/webbkartor.

Överskådligt

Med funktionen Kartspionen som kommunen tagit fram kan man lägga ett historisk förstoringsglas på Karlstadskartan och ta en resa bakåt i tiden.

– Det är väldigt ovanligt med så gamla flygbilder. Först under början av 30-talet började Lantmäteriet ta egna flygbilder. Med dagens teknik blir kvaliteten på de här bilderna väldigt bra, säger Lennart Moberg.

Bilderna omfattar ett område från Bergvik till Kronoparken och från hamnen till Råtorp och halva I2-skogen.

Lennart Moberg är utvecklare av geografisk information på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun. Han höll som bäst på att röja i stadshusets källare inför flytten för ungefär ett år sedan när han upptäckte en bunt med kuvert. De innehöll gamla flygbilder. Men hur gamla visste han inte.

– Tillsammans med Peter Kleve som kan det mesta om Klara kunde vi se att det måste ha varit under Värmlandsutställningen 1929 eftersom ridhuset var ombyggt till restaurang, säger Lennart Moberg, utvecklare av geografisk information på stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun.

Kunskapsskatt

Det visade sig vara bilder, diapositiv i formatet 13x18, tagna av en fotograf vid namn Oscar Bladh.

– Tillsammans med gamla vykort och Karlstadskännare ger det här väldigt bra information och Karlstad. Här har vi facit.

Han menar att även dagens byggplanerare har nytta dem för att till exempel se var det har blivit uppdämt.

Sedan bilderna hittades har de scannats, bearbetats och lagts ihop till en enda bild som nu finns att se på Karlstad.se/webbkartor.

Överskådligt

Med funktionen Kartspionen som kommunen tagit fram kan man lägga ett historisk förstoringsglas på Karlstadskartan och ta en resa bakåt i tiden.

– Det är väldigt ovanligt med så gamla flygbilder. Först under början av 30-talet började Lantmäteriet ta egna flygbilder. Med dagens teknik blir kvaliteten på de här bilderna väldigt bra, säger Lennart Moberg.

Bilderna omfattar ett område från Bergvik till Kronoparken och från hamnen till Råtorp och halva I2-skogen.