2016-03-11 19:43

2016-03-11 19:43

Översvämningsrisk oroar länsstyrelsen

KARLSTAD: Ska pröva den antagna detaljplanen för 100 nya bostäder på Orrholmen

Länsstyrelsen ska starta en prövningsprocess av den antagna detaljplanen för Fören 1 på Orrholmen i Karlstad där Karlstadhus vill bygga ett hundratal nya bostäder.
– Vi vill diskutera översvämningsriskerna med kommunen och veta deras strategi, säger Bengt Falemo.

Stadsbyggnadsnämnden klubbade för en månad sedan den nya detaljplanen för Fören 1, tomten i hörnet Näbbgatan/Tullhusgatan.

Där planerar Karlstadhus bygga tre nya flerbostadshus som är tänkt att bli 17, 10 och 6 våningar höga med totalt cirka 100 lägenheter.

Nu har länsstyrelsen beslutat sig för att pröva detaljplanen.

– Ja, vi har under samråds- och granskiningsskedena påtalat att detta kan komma att ske om inte planen ändras och det har inte skett.

– Anledningen är att det finns en översvämningsrisk för området och den vill vi diskutera med kommunen och veta deras strategi. Vi måste veta hur de ska hantera problematiken, säger Bengt Falemo, enhetschef för länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning.

Det handlar bland annat om att säkerställa hissar, vatten och avlopp och anslutningsvägar.

– Vi behöver genomföra en prövningsprocess och därefter tar vi beslut om vi ska häva detaljplanen eller godkänna den. Hur lång tid detta tar kan jag inte svara på, säger Bengt Falemo.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD) har goda förhoppningar att länsstyrelsen godkänner planen.

– Jag tror inte att vi står så långt ifrån varandra. Det här handlar ju om en detaljplan i befintlig bebyggelse där det bland annat är viktigt att säkerställa vägarna och evakuera i tid vid extremt höga vattennivåer.

Flera närboende har redan överklagat den antagna detaljplanen.

Stadsbyggnadsnämnden klubbade för en månad sedan den nya detaljplanen för Fören 1, tomten i hörnet Näbbgatan/Tullhusgatan.

Där planerar Karlstadhus bygga tre nya flerbostadshus som är tänkt att bli 17, 10 och 6 våningar höga med totalt cirka 100 lägenheter.

Nu har länsstyrelsen beslutat sig för att pröva detaljplanen.

– Ja, vi har under samråds- och granskiningsskedena påtalat att detta kan komma att ske om inte planen ändras och det har inte skett.

– Anledningen är att det finns en översvämningsrisk för området och den vill vi diskutera med kommunen och veta deras strategi. Vi måste veta hur de ska hantera problematiken, säger Bengt Falemo, enhetschef för länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning.

Det handlar bland annat om att säkerställa hissar, vatten och avlopp och anslutningsvägar.

– Vi behöver genomföra en prövningsprocess och därefter tar vi beslut om vi ska häva detaljplanen eller godkänna den. Hur lång tid detta tar kan jag inte svara på, säger Bengt Falemo.

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Peter Kullgren (KD) har goda förhoppningar att länsstyrelsen godkänner planen.

– Jag tror inte att vi står så långt ifrån varandra. Det här handlar ju om en detaljplan i befintlig bebyggelse där det bland annat är viktigt att säkerställa vägarna och evakuera i tid vid extremt höga vattennivåer.

Flera närboende har redan överklagat den antagna detaljplanen.