2016-03-11 22:03

2016-03-11 22:03

Oro för trafik vid skola

KARLSTAD: Barn tvingas gå över gator med många tunga fordon

VA-bytet på Kvistrumsvägen och stängningen av Råtorpsvägen leder till trafikproblem i stadsdelen. Bland annat vid Råtorpsskolan.
– Här blandas skolbarn med tunga lastbilar och föräldrarnas dåliga parkeringar gör inte saken bättre, säger en mamma.

Som NWT tidigare har berättat pågår det ett större VA-arbete på Råtorp.

En ny dagvattenledning ska byggas från Kvistrumsgatan från korsningen med Granhultsgatan och österut till Råtorpsvägen och Klarälven.

Därför är Råtorpsvägen avstängd mellan den 9 och 18 mars. Trafiken leds i stället via Ringgatan och Dyevägen. Gående och cyklister kan dock fortfarande ta sig fram längs Råtorpsvägen under byggtiden.

Men VA-arbetena leder till trafikproblem.

– Eftersom Kvistrumsgatan är avstängd och fastighetsägarna på Fagerstagatan i stort sett struntar i att skotta sina trottoarer blandas skolbarn med tunga lastbilar till VA-bygget på gatan och barnen tvingas gå ute i gatan. det känns inte bra.

– Föräldrarnas dåliga parkeringar när de hämtar och lämna sina barn vid Råtorpsskolan gör inte saken bättre, säger en mamma som har barn på skolan.

Dessutom gör omläggningen av trafiken till Ringgatan och Dyevägen till kraftigt ökad trafik i området.

– Det är fruktansvärt mycket bilar och många barn ska korsa Ringgatan, säger mamman.

Råtorpsskolans rektor Magnus Sjödin har gått ut med information om det förändrade trafikläget till föräldrarna.

– Det finns ju en ökad risk för tung trafik och det är bra att även kommunen har informerat folk i området. Det gäller att vara uppmärksam.

Som NWT tidigare har berättat pågår det ett större VA-arbete på Råtorp.

En ny dagvattenledning ska byggas från Kvistrumsgatan från korsningen med Granhultsgatan och österut till Råtorpsvägen och Klarälven.

Därför är Råtorpsvägen avstängd mellan den 9 och 18 mars. Trafiken leds i stället via Ringgatan och Dyevägen. Gående och cyklister kan dock fortfarande ta sig fram längs Råtorpsvägen under byggtiden.

Men VA-arbetena leder till trafikproblem.

– Eftersom Kvistrumsgatan är avstängd och fastighetsägarna på Fagerstagatan i stort sett struntar i att skotta sina trottoarer blandas skolbarn med tunga lastbilar till VA-bygget på gatan och barnen tvingas gå ute i gatan. det känns inte bra.

– Föräldrarnas dåliga parkeringar när de hämtar och lämna sina barn vid Råtorpsskolan gör inte saken bättre, säger en mamma som har barn på skolan.

Dessutom gör omläggningen av trafiken till Ringgatan och Dyevägen till kraftigt ökad trafik i området.

– Det är fruktansvärt mycket bilar och många barn ska korsa Ringgatan, säger mamman.

Råtorpsskolans rektor Magnus Sjödin har gått ut med information om det förändrade trafikläget till föräldrarna.

– Det finns ju en ökad risk för tung trafik och det är bra att även kommunen har informerat folk i området. Det gäller att vara uppmärksam.