2016-03-10 17:00

2016-03-10 17:00

Offer nekas ersättning

KARLSTAD

För ett par år sedan blev en numera 34-årig man från Karlstad utsatt för en synnerligen obehaglig utpressningssituation.

Han utsattes för mycket grova hot och tvingades lämna ifrån sig både pengar och en bil. Två män dömdes så småningom till fängelsestraff, en tredje till skyddstillsyn och samhällstjänst. Utpressningsoffret har ansökt om brottsskadeersättning men har nu fått avslag av Brottsskademyndigheten med hänvisning till att han ett par dagar före utpressning hade diskuterat narkoitikaaffärer med gärningsmännen.

Han utsattes för mycket grova hot och tvingades lämna ifrån sig både pengar och en bil. Två män dömdes så småningom till fängelsestraff, en tredje till skyddstillsyn och samhällstjänst. Utpressningsoffret har ansökt om brottsskadeersättning men har nu fått avslag av Brottsskademyndigheten med hänvisning till att han ett par dagar före utpressning hade diskuterat narkoitikaaffärer med gärningsmännen.